Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 13 maja 2019 roku zmarł w Rzeszowie

 

ŚP

por. Stefan Pajda

ps. „Funio”

 

urodzony 14 października 1923 roku w Kielnarowej.

W grudniu 1943 roku zaprzysiężony na Placówce Tyczyn

w Rzeszowskim Obwodzie Armii Krajowej.

Żołnierz oddziału dywersyjno-propagandowego „Wedeta”,

współwydawca pisma konspiracyjnego „Na Posterunku”.

Od lutego 1945 roku żołnierz poakowskiego

podziemia niepodległościowego,

od września 1945 do października 1947 roku działał

w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Armii Krajowej, Medalem „Pro Patria”

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych