Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 5 lutego 2019 roku zmarł w Gandawie

 

ŚP

Paweł Ćmok


urodzony 23 stycznia 1923 roku w Rybniku.

 

Żołnierz 10. kompanii saperów 1. Dywizji Pancernej.

Uczestnik Operacji „Overlord”.

Od września 1944 roku walczył w składzie Dywizji Generała Maczka

na terenie Francji, Belgii, Holandii oraz Niemiec.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych