Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 19 października 2018 roku zmarł w Otwocku

 

ŚP

płk Edmund Brzozowski


urodzony 5 stycznia 1919 roku w Jekaterynosławiu.

W styczniu 1940 roku aresztowany przez NKWD,

następnie więziony w Brześciu oraz Homlu

i deportowany do obozu pracy w Republice Komi.

Od września 1941 roku żołnierz Armii Polskiej w ZSRR.

W kwietniu 1942 roku ewakuowany na Bliski Wschód.

Od grudnia 1942 do marca 1943 roku słuchacz

dywizyjnego kursu podchorążych rezerwy

3. Dywizji Strzelców Karpackich.

Od grudnia 1943 roku uczestnik kampanii włoskiej.

W bitwie pod Monte Cassino dowodził 3. plutonem

3. kompanii 1. batalionu 1. Brygady Strzelców Karpackich.

Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii,

w 2006 roku powrócił do Polski.

 

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”.

 

Uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego

Virtuti Militari,

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Walecznych, Krzyżem Monte Cassino

oraz innymi odznaczeniami

polskimi i brytyjskimi.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych