Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 2 października 2018 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

mjr Wacław Józef Sikorski

ps. „Bocian”

 

urodzony 9 lutego 1925 roku w Warszawie.

Więzień polityczny reżimu komunistycznego.

Służąc w latach 1946-1948 w Wojskach Ochrony Pogranicza

podjął konspiracyjną współpracę ze strukturami

Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

W lipcu 1948 roku aresztowany, następnie więziony

w budynku Głównego Zarządu Informacji Wojskowej

oraz siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

i X Pawilonie Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów.

Od sierpnia do grudnia 1948 roku torturowany,

w styczniu 1949 roku zdegradowany i skazany

na karę śmierci, zamienioną w drodze ułaskawienia

na dożywotnie więzienie.

Karę odbywał w Rawiczu, Sztumie oraz Wronkach.

W lutym 1956 roku zwolniony na mocy amnestii.

 

Współzałożyciel Związku Więźniów Politycznych

Skazanych na Karę Śmierci w Okresie Reżimu Stalinowskiego,

zasłużony w dziele upamiętniania miejsc represji

i kaźni żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych