Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 4 maja 2018 roku zmarł w Saginaw w USA

 

ŚP

mjr Emil Jan Kornacki

 

urodzony 8 czerwca 1920 roku w Baranowie Sandomierskim.

22 września 1939 roku aresztowany przez NKWD,

następnie więziony w obozach sowieckich

w Juchnowie oraz Griazowcu.

We wrześniu 1941 roku wstąpił w Tatiszczewie k. Saratowa

do 5. Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych.

Od marca 1943 roku służył na Bliskim Wschodzie

w 5. Wileńskim Pułku Artylerii Lekkiej

5. Kresowej Dywizji Piechoty.

Od marca 1944 roku uczestniczył w kampanii włoskiej

w składzie 2. Korpusu Polskiego.

Walczył nad Sangro, o Monte Cassino,

Montefortino oraz Bolonię.

Po wojnie pozostał na emigracji.

 

Uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego

Virtuti Militari

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych