Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 25 kwietnia 2018 roku zmarł

 

ŚP

por. Henryk Prajs

 

urodzony 30 grudnia 1916 roku w Górze Kalwarii.

Od listopada 1937 roku odbywał służbę wojskową

w 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich

w składzie Suwalskiej Brygady Kawalerii.

Podczas inwazji niemiecko-sowieckiej 1939 roku

walczył w jednostce macierzystej jako kapral.

3 września 1939 roku uczestniczył w kontrnatarciu

na terenie Prus Wschodnich.

14 września ranny w Bitwie pod Olszewem.

17 września dostał się do niewoli sowieckiej,

w której pozostawał przez trzy miesiące.

 

Zasłużony w upamiętnianiu polskiego czynu zbrojnego

z okresu Wojny Obronnej 1939 roku.

Współzałożyciel Szwadronu Honorowego

3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich

im. płk. Jana Kozietulskiego.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim

Orderu Odrodzenia Polski

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych