Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 3 stycznia 2018 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

ppłk Bolesław Mieczysław Hozakowski

ps. „Pomorski”, „Mietek”

 

urodzony 13 maja 1923 roku w Toruniu.

Absolwent warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej

oraz Wydziału Prawno-Ekonomicznego

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Żołnierz Armii Krajowej w Warszawskim Okręgu AK.

Od września 1942 roku służył w Kompanii „C-25”,

a następnie w Kompanii „O-1” Batalionu „Olza”

Pułku AK „Baszta”.

W Powstaniu Warszawskim walczył na Mokotowie

jako kapral podchorąży w składzie Kompanii „O-1”.

 

Członek Rady Naczelnej oraz Wiceprezes Zarządu Głównego

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

wybitnie zasłużony w pracy na rzecz upamiętniania

etosu Armii Krajowej.

 

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,

Warszawskim Krzyżem Powstańczym,

Krzyżem Armii Krajowej

i wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych