Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

fot. st. szer. Wojciech Król / DGW