Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
03. Luty 2020 - 09. Luty 2020
Poniedziałek
03. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1918 – wojska I Korpusu Polskiego na Wschodzie dowodzone przez gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego wyswobodziły z rąk bolszewickich twierdzę Bobrujsk.

  1920 – wojska polskie i łotewskie dowodzone przez gen. Edwarda Śmigłego-Rydz wyparły bolszewików z Rejki koło Rygi.

  1921 – Sejm Ustawodawczy RP uchwalił ustawę o odnowieniu Orderu Orła Białego, jako najwyższego polskiego odznaczenia cywilnego oraz ustanowił Order Odrodzenia Polski (Order Polonia Restituta).

  1947 – ogłoszono wyroki w procesie wytoczonym przez komunistów członkom I Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Wtorek
04. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1945 – W Jałcie rozpoczęła się konferencja z udziałem przywódców USA, Wielkie Brytanii i Związku Sowieckiego, która miała ustalić porządek polityczny w powojennym świecie. W wyniku zawartego porozumienia, przy pełnej zgodzie prezydenta USA Franklina Roosevelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, Polska po wojnie znalazła się w strefie wpływów Związku Sowieckiego, o co zabiegał Józef Stalin. Rząd Polski rezydujący w Londynie uznał ten fakt za zdradę ze strony dotychczasowych aliantów.

Środa
05. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1905 – utworzono Organizację Bojową Polskiej Partii Socjalistycznej, mającą na celu osłanianie manifestacji robotniczych oraz szkolenie kadr na wypadek wybuchu antyrosyjskiego powstania. Na czele OB PPS stanęli czołowi współpracownicy Józefa Piłsudskiego Józef Montwiłł –Mirecki, Walery Sławek i Aleksander Prystor.

  1921 – podczas wizyty we Francji Marszałek Józef Piłsudski odznaczył bohaterskiego dowódcę z I wojny światowej marszałka Ferdynanda Focha Orderem Wojennym Virtuti Militari. Na wzór Cesarza Napoleona Marszałek udekorował Focha orderem odpiętym z własnego munduru.

  1946 – oddział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” dowodzony przez mjr. Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” rozbił w Czernicy na Lubelszczyźnie grupę operacyjną Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Czwartek
06. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1924 – na warszawskim Pl. Saskim rozpoczęto rozbiórkę monumentalnego soboru prawosławnego, zbudowanego przez władze rosyjskie jako symbol rosyjskiej dominacji nad miastem.

Piątek
07. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1831 – obradujący podczas Powstania Listopadowego Sejm Królestwa Polskiego ustanowił barwy narodowe: biało-amarantowe kokardy. Aktem tym po raz pierwszy oficjalnie uznano kolory: biel i amarant za barwy narodowe Polski.

  1984 „nieznani sprawcy” zamordowali działacza NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Piotra Bartoszcze. 

Sobota
08. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1863 – Rosja i Prusy zawarły konwencję wojskową zobowiązując się do współpracy przy tłumieniu Powstania Styczniowego.

  1914  w Galicji ukazała się obszerna praca Józefa Piłsudskiego o Powstaniu Styczniowym pt. 22 stycznia 1863, jako tom pierwszy serii „Boje Polskie”, ilustrowana rysunkami m.in. Edwarda Śmigłego-Rydza. Próba wydania tej książki w zaborze pruskim została udaremniona przez cenzurę niemiecką.

  1951 – z rozkazu sądu komunistycznego został zamordowany w więzieniu mokotowskim mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka” (ur. 12 marca 1910 r.) legendarny dowódca V Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, jeden z czołowych dowódców podziemia antykomunistycznego. 

Niedziela
09. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1918 – w Brześciu nad Bugiem państwa centralne (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja i Bułgaria) podpisały z Ukraińską Republiką Ludową traktat, na mocy którego Chełmszczyzna i część Podlasia miały stać się częścią Ukrainy.