Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
17. Luty 2020 - 23. Luty 2020
Poniedziałek
17. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1772  Rosja i Prusy podpisały w Petersburgu układ ustalający zasady pierwszego rozbioru Polski. Do układu dołączyła również Austria. Fakt ten, ze względu na godła państw rozbiorowych nazwano „Paktem Trzech Czarnych Orłów”.

  1921 – podczas wizyty we Francji Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odznaczony został najwyższym odznaczeniem Francji – Legią Honorową.

Wtorek
18. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1975 – na wniosek weteranów walk o niepodległość Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński mianował paulina ojca Eustachego Rakoczego Jasnogórskim Kapelanem Żołnierzy Niepodległości. 

Środa
19. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1846 – zbuntowani i przekupieni przez władze austriackie chłopi pod wodzą Jakuba Szeli, dokonali na terenie Galicji (głównie w okolicach Tarnowa) brutalnej rzezi szlachty polskiej i duchowieństwa (tzw. rabacja galicyjska).

  1921 – podczas wizyty we Francji Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał umowę polityczną wraz z tajną konwencją wojskową, zobowiązującą oba kraje do współdziałania na wypadek napaści ze strony Niemiec.

Czwartek
20. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1919 – Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. Małą Konstytucję, zgodnie z którą Józef Piłsudski objął oficjalnie funkcję Naczelnika Państwa.

  1922 – Sejm Orzekający w Wilnie, wyłoniony w wyborach 8 stycznia 1922 r., podjął uchwałę o przyłączeniu tzw. Litwy Środkowej, czyli Wileńszczyzny, do Polski; w uchwale napisano Ziemia Wileńska stanowi bez warunków i zastrzeżeń nierozdzielną część Rzeczypospolitej Polskiej.

Piątek
21. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1914 – podczas wizyty we Francji Józef Piłsudski wygłosił w Sali Towarzystwa Geograficznego w Paryżu odczyt na temat polskiego ruchu strzeleckiego oraz potrzebie orężnej walki o niepodległość. W spotkaniu uczestniczyło blisko pół tysiąca słuchaczy, wśród nich syn Adama Mickiewicza – Władysław. Jak podawał świadek spotkania, działacz rosyjskiej partii Socjal-Rewolucjonistów Wiktor Czernow, już wtedy Piłsudski przewidział przebieg zarysowującego się konfliktu międzynarodowego, prognozując: Rosja będzie pobita przez Austrię i Niemcy, a te z kolei będą pobite przez siły anglo-francuskie. Wschodnia Europa będzie pobita przez środkową Europę, a środkowa z kolei przez zachodnią. To wskazuje Polakom kierunek ich działań.

  1937 – ogłoszenie deklaracji ideowej Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZON), organizacji politycznej konsolidującej część obozu piłsudczykowskiego skupionego wokół marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza.

Sobota
22. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1900 – w nocy z 21 na 22 w Łodzi w mieszkaniu przy ul. Wschodniej 19, gdzie znajdowała się konspiracyjna drukarnia „Robotnika”, policja rosyjska aresztowała Józefa Piłsudskiego. Po dwóch miesiącach pobytu w więzieniu przy ul. Długiej został on przewieziony do Cytadeli Warszawskiej.

  1947 – w Nowym Targu od ran poniesionych w walce z UB zmarł por. Józef Kuraś ps. „Ogień” (ur. 23 października 1915 r.), żołnierz AK, legendarny dowódca antykomunistycznego Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”. 

Niedziela
23. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1930 – przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie powstał Instytut Naukowo – Badawczy Europy Wschodniej, prężny ośrodek wschodnioznawczy i sowietologiczny, założony z inicjatywy Bronisława Krzyżanowskiego, Jana Michała Rozwadowskiego i Stefana Ehrenkreuza. Przy działającym do wybuchu II wojny światowej Instytucie istniała także pierwsza w Polsce Szkoła Nauk Politycznych.