Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
10. Luty 2020 - 16. Luty 2020
Poniedziałek
10. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1919 – w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego pierwszego po odzyskaniu niepodległości Sejmu RP. W swym przemówieniu do posłów Józef Piłsudski powiedział m.in.: "w tej godzinie wielkiego serc polskich bicia, czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać Sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem. (…) Naród polski przez półtora wieku zmuszany był stosować się do praw, narzuconych przez obcą przemoc. (…) Obdarzeni dziś zaufaniem narodu, dać mu macie podstawy dla jego niepodległego życia w postaci prawa konstytucyjnego". 17 marca 1921 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił pierwszą w międzywojennej Polsce ustawę konstytucyjną.

  1920 – w Zatoce Puckiej odbyła się uroczystość zaślubin Polski z morzem. Gen. Józef Haller wrzucił w fale Bałtyku symboliczny pierścień, jako znak odzyskania przez Polskę dostępu do morza.

  1939 do portu w Gdyni wpłynął zbudowany w Holandii okręt podwodny ORP „Orzeł”.

  1940 – ponad 140 tysięcy osób (głównie z kręgów inteligencji, ziemiaństwa, rodzin wojskowych, policyjnych i urzędniczych) zostało deportowanych przez Sowietów z Kresów Wschodnich II w głąb ZSRS (tzw. pierwsza wywózka).

  1976 do Konstytucji PRL wprowadzono zapis określający PZPR jako przewodnia siła narodu oraz określenie, że PRL jest państwem socjalistycznym. Zmiany te doprowadziły do protestów i zintegrowania sporej części antykomunistycznych środowisk opozycyjnych.

Wtorek
11. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1918 – na znak protestu wobec traktatu brzeskiego rząd Jana Kucharzewskiego podał się do dymisji. W Warszawie, Radomiu, Lublinie odbyły się manifestacje robotnicze organizowane przez PPS protestujące przeciwko „antypolskiej polityce władz”, krwawo stłumione przez wojsko i policję niemiecką.

  1972 – w Dorking w Wielkiej Brytanii zmarł Marian Hemar (ur. 6 kwietnia 1901 r.), poeta, satyryk, dramaturg i tłumacz poezji, autor większości przedwojennych szlagierów (m.in. "Kiedy znów zakwitną białe bzy", "Mały gigolo"), popularyzator i piewca folkloru lwowskiego, żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (m.in. autor pieśni "Karpacka Brygada"), autor satyrycznych komentarzy odnoszących się do powojennej sytuacji Polski, emitowanych na falach Radia Wolna Europa, za które został przez władze komunistyczne pozbawiony polskiego obywatelstwa.

  2004 – w Tampie w USA zmarł płk Ryszard Kukliński (13 czerwca 1930 r.), oficer Ludowego Wojska Polskiego, który od 1972 r. podjął współpracę z wywiadem amerykańskim, udostępniając mu m.in. sowieckie plany ataku na Europę Zachodnią, zagrożony aresztowaniem, przedostał się do USA. Sąd komunistyczny skazał go w 1982 r. na karę śmierci, zamienioną w 1990 r. na 25 lat więzienia. W 1995 r. wyrok oficjalnie umorzono. Nazywany „pierwszym polskim oficerem w NATO”, pochowany został w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach.  

Środa
12. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1942 – żołnierz Grup Szturmowych Szarych Szeregów Maciej Aleksy Dawidowski ps. „Alek” zerwał z pomnika Mikołaja Kopernika na warszawskim Krakowskim Przedmieściu płytę, na której niemieckie władze okupacyjne podawały, że Kopernik był narodowości niemieckiej. Wydarzenie to zostało uwiecznione w książce Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec, wydanej po raz pierwszy podczas okupacji.

  1989 – powstanie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR).

Czwartek
13. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1916 – z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstała w Legionach nieformalna Rada Pułkowników, w której zasiadali najwyżsi rangą oficerowie frontowi. Rada miała reprezentować legionistów w relacjach z Naczelnym Komitetem Narodowym i Komendą Legionów. Była też swego rodzaju gremium doradczym dla polityczno-wojskowych koncepcji Piłsudskiego. Zasiadali w niej m.in. Kazimierz Sosnkowski, Edward Śmigły-Rydz, Bolesław Roja, Marian Żegota-Januszajtis, Leon Berbecki, Andrzej Galica, Michał Żymierski, Ottokar Brzoza-Brzezina, Mieczysław Norwid-Neugebauer, Stanisław Burchard-Bukacki, Władysław Belina-Prażmowski.

  1945 – Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, wydał oświadczenie, w którym wyraził stanowczy sprzeciw wobec ustaleń konferencji jałtańskiej w sprawie powojennego kształtu Polski. 

  2014 – w Warszawie zmarł Zbigniew Romaszewski (ur. 2 stycznia 1940 r.), działacz opozycji niepodległościowej, twórca podziemnego Radia Solidarność, doktor fizyki, senator RP w latach 1989-2011, wicemarszałek Senatu RP w latach 2007-2011, sędzia Trybunału Stanu, kawaler Orderu Orła Białego. 

Piątek
14. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1919 – walkami oddziałów Wojska Polskiego z Armią Czerwoną w Mostach nad Niemnem rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka.

  1942 – Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz przekształcający Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Na czele AK stanął dotychczasowy Komendant Główny ZWZ gen. Stefan Rowecki ps. „Grot”.

  2008 – w Warszawie zmarł gen. bryg. Antoni Heda, ps. „Szary” (ur. 11 października 1916 r.), dowódca oddziałów Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej i partyzantki antykomunistycznej na Ziemi Świętokrzyskiej, w 1980 r. przewodniczący „Solidarności” środowisk kombatanckich.

Sobota
15. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1918 – w proteście przeciwko traktatowi brzeskiemu Polski Korpus Posiłkowy, którego trzon stanowili w większości legioniści II Brygady, wypowiedział posłuszeństwo Austriakom i po potyczce pod Rarańczą przedostał się na drugą stronę frontu w sile blisko 1600 żołnierzy. W rozkazie do żołnierzy gen. Józef Haller pisał Żołnierski obowiązek każe nam iść tam, gdzie powstaje polska siła zbrojna, skoro w kraju dla nas możność zbudowania armii polskiej ustała. Żołnierze, którym nie udało się przebić (prawie 5000 osób), zostali internowani lub wysłani na front włoski. 

Niedziela
16. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1919 – zwycięskie zakończenie walk polsko-niemieckich w Powstaniu Wielkopolskim. Przyłączenie Wielkopolski do Rzeczypospolitej.

  1922 – przyłączenie części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej.

  2014 – w Kielcach zmarł ks. infułat Józef Wójcik (ur. 2 listopada 1934 r.), działacz i kapelan opozycji niepodległościowej, wielokrotnie więziony przez komunistów, wsławiony brawurową akcją uwolnienia w 1972 r. kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, przetrzymywanego decyzją władz komunistycznych przez 6 lat za murami klasztoru jasnogórskiego, brygadier Związku Strzeleckiego „Strzelec”.