Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
06. Styczeń 2020 - 12. Styczeń 2020
Poniedziałek
06. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1919 – Powstańcy Wielkopolscy wyzwolili z rąk niemieckich Inowrocław.

  1919 – Józef Piłsudski wystosował list do Romana Dmowskiego, wyrażając wolę porozumienia z działającym w Paryżu Komitetem Narodowym Polskim. Stwierdzał m.in.: Szanowny Panie Romanie. […] Niech mi Pan wierzy, że nade wszystko życzę sobie uniknięcia podwójnego przedstawicielstwa Polski wobec aliantów: tylko jedno wspólne przedstawicielstwo może sprawić, że nasze żądania zostaną wysłuchane. […] Na podstawie dawnej znajomości tuszę, że w tym wypadku i w tej ważnej chwili przynajmniej niektórzy ludzie, jeśli już nie cała Polska, niestety, wznieść się muszą ponad interesa stronnictw, klik i grup, do takich zaś ludzi chciałbym zaliczyć i Pana.

  1924 – ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Literackich”. Był to najważniejszy tygodnik literacki wydawany nieprzerwanie do II wojny światowej.

  1982  komunistyczny reżim stanu wojennego rozwiązał Niezależne Zrzeszenie Studentów. 

Wtorek
07. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1911 – w Krakowie władze austriackie zarejestrowały Towarzystwo „Strzelec”, którego prezesem został Włodzimierz Tetmajer.

  1943 – Heinrich Himmler wydał rozkaz, nakazujący policji niemieckiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa aresztowanie wszystkich Polaków, podejrzanych o prowadzenie działalności konspiracyjnej i wysyłanie ich do obozów koncentracyjnych.  

Środa
08. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1915 – z inicjatywy m.in. Henryka Sienkiewicza, Ignacego Jana Paderewskiego, Gabriela Narutowicza i Szymona Askenazego powstał w Lozannie w Szwajcarii Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Komitet prowadził akcje charytatywne i kwesty na rzecz ludności polskiej szczególnie dotkniętej działaniami wojennymi.

  1918 – prezydent USA Woodrow Wilson przedstawił Kongresowi 14 punktowy program pokojowy, postulujący powstanie niepodległego państwa polskiego, posiadającego wolny i bezpieczny dostęp do morza.

  1951 – aresztowanie przez władze komunistyczne kieleckiego biskupa Czesława Kaczmarka. W sfingowanym procesie w 1953 r. został on skazany na 12 lat więzienia za kolaborację z Niemcami, usiłowanie obalenia ustroju PRL i propagandę na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców. Zwolniony w 1955 r, zmarł 26 sierpnia 1963 r. 

Czwartek
09. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1797 – gen. Jan Henryk Dąbrowski zawarł umowę z ustanowionym przez ówczesnego gen. Napoleona Bonaparte rządem Republiki Lombardzkiej, na mocy której powstały Legiony Polskie, liczące blisko 8 tysięcy żołnierzy sformowanych w dwóch legiach (półbrygadach), czyli w sześciu batalionach piechoty, batalionie artylerii i pułku kawalerii.   

  1944 – w Warszawie, pod przewodnictwem Kazimierza Pużaka, utworzono Radę Jedności Narodowej, konspiracyjny parlament Polskiego Państwa Podziemnego, w skład którego weszli przedstawiciele głównych sił politycznych (m.in. Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Pracy i Stronnictwa Ludowego). 

Piątek
10. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1920 – przebywający na froncie Józef Piłsudski na spotkaniu z ludnością Łucka na Wołyniu powiedział m.in. wojna jeszcze nie skończona. Losy wojny są w ręku Boga, ale ludzie są po to, żeby wojnie dopomóc. Jesteście tuż za frontem, za armatami, więc pomagajcie wojskom do zwycięstwa. Naczelny Wódz powołał Komisariat Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego.

Sobota
11. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1920 – wracający z wizytacji frontu polsko-bolszewickiego Józef Piłsudski złożył wizytę w Lublinie. Odwiedził Katedrę, Katolicki Uniwersytet Lubelski i spotkał się z żołnierzami. Podczas przemówienia w magistracie, wspominając lata walk legionowych, powiedział m.in.: Tę wdzięczność, wdzięczność żołnierską, wtedy, gdy byliśmy słabi, wtedy, gdyśmy przeżywali tę epopeję żołnierską, zachowałem w głębokiej i serdecznej pamięci dla Lublina, który nam dawał utęsknionej ojczyzny kawałek, kawałek serca, który się żołnierzowi od ojczyzny należy.

  1924 – Sejm uchwalił ustawę o naprawie skarbu i reformie walutowej

Niedziela
12. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1578 – w Jazdowie pod Warszawą (obecnie teren Parku Ujazdowskiego) w obecności króla Stefana Batorego podczas uroczystości zaślubin ówczesnego podkanclerza Jana Zamoyskiego, wystawiona została, napisana specjalnie na tę okazję przez Jana Kochanowskiego, pierwsza polska tragedia "Odprawa posłów greckich", zawierająca aluzje do ówczesnej sytuacji politycznej Rzeczypospolitej.  

  1933 – wybitny polski kompozytor Karol Szymanowski został honorowym członkiem prestiżowej Królewskiej Akademii Muzycznej we Włoszech.

  1938 – gen. Stanisław Skwarczyński stanął na czele Obozu Zjednoczenia Narodowego.