Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
27. Styczeń 2020 - 02. Luty 2020
Poniedziałek
27. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1916 – rozkazem władz austriackich dowództwo nad Legionami Polskimi objął gen. Stanisław Puchalski.

  1919 – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret powołujący Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy, które zajmowały się rejestracją bezrobotnych, przyznawaniem zasiłków i zapomóg oraz pośredniczeniem w znalezieniu pracy. 

  1945 – wyzwolenie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 

  1953 – zakończył się sfingowany przez komunistów proces księży krakowskiej kurii i kilku osób świeckich, oskarżonych o szpiegostwo na rzecz imperialistów z USA. W procesie zapadły wyroki śmierci i kary długoletniego więzienia. 

Wtorek
28. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1905 – PPS ogłosiła strajk powszechny, co stało się początkiem rewolucji w Królestwie Polskim.
  1950 – Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odsłonięto zrekonstruowany pomnik Adama Mickiewicza.
  1952 – Rozpoczęło działalność Archiwum Akt Nowych.

Środa
29. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1919 – Roman Dmowski, jako delegat Polski na konferencji pokojowej w Wersalu, wygłosił exposé w języku angielskim i francuskim, przekonując Radę Dziesięciu (premierów i ministrów spraw zagranicznych Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Japonii) do polskich postulatów terytorialnych.

  1944 – w Czarnej Tarnowskiej oddział AK „Błyskawica” podjął nieudaną próbę zamachu na Generał Gubernatora Hansa Franka, odbywającego podroż z Krakowa do Lwowa. W akcji zginęło 17 Niemców z ochrony Franka.

  1990 – w warszawskiej Sali Kongresowej odbył się ostatni Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kończący blisko półwieczną niechlubną działalność komunistycznej partii. Zjazdowi towarzyszyły masowe demonstracje zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej.

Czwartek
30. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1927 – w Warszawie zakończył się, trwający od 23 stycznia, I Międzynarodowy Konkurs Chopinowski, w którym wzięło udział blisko 30 pianistów reprezentujących 8 krajów.

  1968 – wobec protestów ambasady sowieckiej, odbyło się ostatnie przedstawienie Dziadów Adama Mickiewicza wystawionych przez Kazimierza Dejmka w warszawskim Teatrze Narodowym. Po spektaklu kilkaset osób przeszło pod pomnik Mickiewicza domagając się wolności w kulturze.

  1989 – w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach został zamordowany przez „nieznanych sprawców” kapelan „Solidarności” ks. Stanisław Suchowolec. 

Piątek
31. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1907 – Organizacja Bojowa PPS dokonała zamachu na funkcjonariusza warszawskiej Ochrany W. Grüna.

  1944 – Gestapowcy rozstrzelali w Miąsowej około 20 aresztowanych mieszkańców Jędrzejowa w ramach odwetu za wysadzenie przez oddział „Barabasza”odcinka torów na trasie Miąsowa-Sobków.

  1947 – Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zakończył się drugi proces załogi Stutthofu. 10 oskarżonych skazano na karę śmierci, a 14 na kary od 3 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.

Sobota
01. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1893 – Józef Piłsudski podjął współpracę z redakcją konspiracyjnego pisma Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich „Przedświt”. Swoje artykuły podpisywał najczęściej pseudonimem „Rom”.

  1943 – pod Zaborecznem koło Zamościa oddziały Batalionów Chłopskich stoczyły zwycięski bój z oddziałami niemieckimi, podejmującymi próbę pacyfikacji wsi.

  1944 – Akcja Kutschera żołnierze Armii Krajowej wykonali wyrok na kacie Warszawy szefie SS i Policji Dystryktu Warszawskiego SS-Brigadenführerze Franzu Kutscherze.

Niedziela
02. Luty
 • Kartka z kalendarza

  1772  oddział konfederatów barskich zajął wzgórze wawelskie, broniąc się tam do 24 kwietnia.

  1918 – w Krakowie odbyła się konspiracyjna narada Polskiej Organizacji Wojskowej oraz stronnictw niepodległościowych, w której uczestniczyli działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz PSL-Lewicy. Uznano za konieczne wzmożenie akcji przygotowującej powstanie zbrojne w sytuacji zbliżającej się klęski państw centralnych.

  1930 – w Warszawie z inicjatywy piłsudczyków Janusza Jędrzejewicza, Adama Skwarczyńskiego i Walerego Sławka powołano Akademicki Związek Pracy dla Państwa – Legion Młodych, mający stanowić przeciwwagę dla Młodzieży Wszechpolskiej.