Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
30. Wrzesień 2019 - 06. Październik 2019
Poniedziałek
30. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – po Bitwie nad Niemnem nastąpił całkowity odwrót wojsk bolszewickich z ziem polskich.

  1939 – w Paryżu odbyło się zaprzysiężenie Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza - pierwszego Prezydenta RP na Uchodźstwie i powołanie przez niego gen. Władysława Sikorskiego na urząd premiera Rządu RP. 

  1944 – zakończenie walk powstańczych na Żoliborzu. 

Wtorek
01. Październik
 • Kartka z kalendarza

  1914 – 2 Pułk Piechoty Legionów pod dowództwem płk. Zygmunta Zielińskiego, 3 Pułk Piechoty Legionów pod dowództwem kpt. Józefa Hallera oraz dwa szwadrony kawalerii pod komendą rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza i por. Juliusza Klasterskiego zostały skierowane na front węgierski.

  1918 – członek Pogotowia Bojowego PPS (konspiracyjnej organizacji utworzonej w grudniu 1917 r. przez PPS z inicjatywy Tomasza Arciszewskiego), Antoni Purtal dokonał zamachu na szefa niemieckiej policji politycznej w Warszawie, Ericha Schulzego, który kierował akcją aresztowania Józefa Piłsudskiego w lipcu 1917 r.

  1936 – w Cowes zwodowano kontrtorpedowiec ORP „Błyskawica”.

  1939 – ostatnia bitwa oddziałów Korpusu Ochrony Pogranicza pod dowództwem gen. Wilhelma Orlika-Rückemanna z Armią Czerwonej. Obradująca w Paryżu Rada Ministrów pod przewodnictwem gen. Władysława Sikorskiego podjęła uchwałę o nadaniu Miastu Warszawie Orderu Wojennego Virtuti Militari. 

Środa
02. Październik
 • Kartka z kalendarza

  1939 – kapitulacja załogi Rejonu Umocnionego Hel, bronionego przez Wojsko Polskiego pod dowództwem admirała Józefa Unruga i komandora Włodzimierza Steyera od 1 września 1939 r.

  1944 – zakończenie Powstania Warszawskiego. W Ożarowie dowództwo AK podpisało „Układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie”. Straty polskie w Powstaniu wyniosły: 18 tysięcy zabitych żołnierzy i prawie 200 tysięcy poległych i zamordowanych cywilów, zniszczeniu uległo ponad 85 procent zabudowy miasta. Po stronie niemieckiej zginęło ok. 10 tysięcy żołnierzy, a ponad 7 tysięcy odniosło rany

  1946 – w Versoix w Szwajcarii zmarł prof. Ignacy Mościcki (ur. 1 grudnia 1867 r.), działacz niepodległościowy, wybitny naukowiec, twórca polskiego przemysłu chemicznego, Prezydent Rzeczypospolitej w latach 1926-39.

Czwartek
03. Październik
 • Kartka z kalendarza

  1910 – w Krakowie i we Lwowie z inicjatywy działaczy Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie” (m.in. Mieczysława Norwid – Neugebauer i Henryka Bagińskiego) powołano tajną organizację Armia Polska, w miejsce działającego wcześniej Polskiego Związku Wojskowego, zrzeszającą głównie młodzież akademicką i gimnazjalną o poglądach narodowych. 

  1918 – Rada Regencyjna powołała w Warszawie rząd pod przewodnictwem Jana Kucharzewskiego.

  1920 – wojska polskie rozbiły pod Horodyszczem 144 Dywizję Strzelców Armii Czerwonej, a nad Prypecią polska kawaleria rozbiła 44 Dywizję Strzelców, biorąc do niewoli 1200 jeńców.

  1963 – w Przemyślu oddziały MO brutalnie spacyfikowała mieszkańców, protestujących przeciwko likwidacji przez władze komunistyczne Średniej Szkoły Organistowskiej oo. Salezjanów. 

Piątek
04. Październik
 • Kartka z kalendarza

  1582 – w Rzeczypospolitej wprowadzono obowiązujący do dziś kalendarz gregoriański. W wyniku narosłej przez wieki różnicy 10 dni między kalendarzem gregoriańskim a juliańskim, po 4 października nastąpił od razu dzień 15.

Sobota
05. Październik
 • Kartka z kalendarza

  1912 – w związku z kryzysem bałkańskim Józef Piłsudski wydał rozkaz do Związku Walki Czynnej i podległych mu struktur strzeleckich, polecając wzmożenie gotowości bojowej na wypadek wybuchu międzynarodowego konfliktu zbrojnego. W oddziałach strzeleckich odbyły się próbne mobilizacje i ćwiczenia polowe. Zintensyfikowano zajęcia w zakresie taktyki, geografii politycznej i wojskowej, terenoznawstwa, umocnień, szkolenia ogniowego, strzelectwa i musztry.

  1925 – rozpoczęła się, trwająca do 16 października, konferencja międzynarodowa w Locarno, w której wzięli udział przedstawiciele rządów Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec. W wyniku ustaleń konferencji nie zagwarantowano nienaruszalności granic niemiecko-czechosłowackiej i niemiecko-polskiej.

  1939 – pod Kockiem zakończyła się ostatnia bitwa wojny obronnej stoczonej przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga. Datę przyjmuje się za koniec regularnej wojny obronnej wobec agresji niemieckiej i sowieckiej. W wojnie obronnej 1939 roku Wojsko Polskie stoczyło ponad 700 bitew i potyczek, w wyniku których zginęło 70 tyś. żołnierzy i ludności cywilnej, a 133 tysiące zostało rannych.

  1983 – Komitet Noblowski przyznał Pokojową Nagrodę Nobla przewodniczącemu Solidarności Lechowi Wałęsie. W imieniu Wałęsy, któremu władze komunistyczne uniemożliwiły wyjazd do Oslo, nagrodę odebrała jego żona Danuta. 

Niedziela
06. Październik
 • Kartka z kalendarza

  1788 – w Warszawie rozpoczął obrady trwający cztery lata Sejm zwany Wielkim lub Czteroletnim, którego celem było zreformowanie ustroju Rzeczypospolitej. Głównym sukcesem obrad było uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

  1918 – odbyło się zaprzysiężenie Armii Polskiej we Francji pod dowództwem gen. Józefa Hallera.

  1933 – w Krakowie odbyły się obchody 250. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej, w których wziął udział Marszałek Józef Piłsudski. Na Błoniach Krakowskich miała miejsce największa w dziejach Polski rewia kawalerii, w której wzięło udział 12 pułków ułanów. Rewia miała zademonstrować siłę i gotowość Wojska Polskiego na wypadek proponowanej rządowi Francji przez Marszałka Piłsudskiego wojny prewencyjnej narzuconej Niemcom, w związku z dojściem Hitlera do władzy. Po rewii Marszałek Józef Piłsudski, Prezydent RP i najwyżsi dowódcy WP wzięli udział w Mszy św. na Wawelu oraz oddali hołd Janowi III Sobieskiemu przy jego sarkofagu w podziemiach Katedry.

  1971 – bracia Jerzy i Ryszard Kowalczykowie wysadzili w powietrze aulę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, w której miała się odbyć akademia ku czci MO i SB. W pokazowym procesie Jerzego skazano na karę śmierci, a Ryszarda na 25 lat więzienia. Na skutek interwencji m.in. dostojników kościelnych, karę śmierci zamieniono na dożywocie.