Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
05. Sierpień 2019 - 11. Sierpień 2019
Poniedziałek
05. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1772 – działając w oparciu o zawarty w Petersburgu „Pakt Trzech Czarnych Orłów”, Rosja, Prusy i Austria dokonały pierwszego rozbioru Polski, zagarniając prawie 30 procent terytorium Rzeczypospolitej.

  1864 – z rozkazu władz rosyjskich na stokach Cytadeli Warszawskiej zostali straceni przywódcy Powstania Styczniowego - członkowie Rządu Narodowego na czele z gen. Romualdem Trauguttem.

  1915 – po wejściu wojsk niemieckich do Warszawy, Polska Organizacja Wojskowa wyszła z konspiracji, a jej trzystuosobowy oddział, pod dowództwem Tadeusza Żulińskiego, zwany Batalionem Warszawskim wyruszył na front, gdzie dołączył do I Brygady Legionów. 

  1945 – oddziały partyzanckie dowodzone przez Antoniego Hedę ps. „Szary” rozbiły komunistyczne więzienie w Kielcach, uwalniając ponad pół tysiąca więźniów politycznych.

Wtorek
06. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – o godz. 3.00 rano z krakowskich Oleandrów wymaszerowała I Kompania Kadrowa pod dowództwem por. Tadeusza Kasprzyckiego. O godz. 9.45 żołnierze Kadrówki obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i wkroczyli na teren zaboru rosyjskiego, docierając po południu do Słomnik.

  1916 – w rocznicę wymarszu Kadrówki, w Piasecznie na Wołyniu Józef Piłsudski uhonorował legionistów I Brygady Legionów odznaką „Za Wierną Służbę”, wykonaną według projektu żołnierza Legionów Wojciecha Jastrzębowskiego, w II Rzeczypospolitej wybitnego plastyka, autora wzorów międzywojennych monet. Do wzoru tego odznaczenia nawiązuje odznaka „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”. W Warszawie z inspiracji Polskiej Organizacji Wojskowej na stokach Cytadeli odbyła się wielotysięczna manifestacja w 52. rocznicę stracenia przez Rosjan Romualda Traugutta i pozostałych członków Rządu Narodowego.

  1920 – Józef Piłsudski wydał rozkaz nr 8358/III, nakazujący przeniesienie Frontu Północno-Wschodniego na linię Wisły, odpieranie ataków bolszewickich na przedpolu warszawskim oraz przegrupowanie armii i kontruderzenie znad Wieprza. Plan ujęty w rozkazie przesądził o zwycięstwie nad Armią Czerwoną w Bitwie Warszawskiej.

  1922 – w Krakowie powołano Związek Legionistów Polskich, zrzeszający byłych żołnierzy Legionów Polskich.

  1924 – z inicjatywy legionistów zorganizowany został I Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

  1934 – rozpoczęła się budowa Kopca Józefa Piłsudskiego na krakowskim Sowińcu.

  1981 – z inicjatywy środowisk niepodległościowych Ziemi Świętokrzyskiej i Małopolskiej odrodzony został Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. 

Środa
07. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – I Kompania Kadrowa zajęła Miechów. Patrole strzeleckie stoczyły potyczki z podjazdem dywizji kawalerii rosyjskiej gen. Nowikowa. W Krakowie Józef Piłsudski poinformował Komisję Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, że już 3 sierpnia 1914 r. w Warszawie powstał Rząd Narodowy, który powierzył mu obowiązki Wodza Naczelnego. Choć powołanie rządu było fikcją, Piłsudskiemu zależało na zmobilizowaniu tym faktem społeczeństwa do zbrojnego wystąpienia przeciwko Rosji.

  1920 – Węgrzy zadeklarowali wojskową pomoc dla walczącej z bolszewikami Polski w sile 30 tysięcy żołnierzy kawalerii. Rząd Czechosłowacji nie wyraził zgody na przejazd wojska węgierskiego przez swoje terytorium.

Czwartek
08. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1863 – wielkie zwycięstwo powstańców styczniowych w bitwie pod Żyrzynem.

  1914 – do stacjonującej w Miechowie I Kompanii Kadrowej przybył Józef Piłsudski wraz kolejnymi oddziałami strzeleckimi dowodzonymi przez Mieczysława Norwid–Neugebauera. Sformowano z nich II i III Kompanię pod dowództwem Stanisława Zosika–Tesaro i Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza. Na czele I Kompanii Kadrowej stanął Kazimierz Herwin-Piątek. Do oddziałów dołączyło dziewięciu skautów przebywających w okolicznych majątkach na wakacjach, pod dowództwem Czesława Bankiewicza ps. „Skaut”.

  1944  na falach eteru powstańczej Warszawy wyemitowana została pierwsza audycja radiostacji Armii Krajowej „Błyskawica”.

Piątek
09. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – I Kompania Kadrowa wkroczyła do Jędrzejowa, gdzie komisarzem wojsk polskich został mianowany dr Emil Bobrowski. Józef Piłsudski otrzymał od Eustachego Romera,  właściciela majątku Czaple Małe, konia wierzchowego, legendarną klacz „Kasztankę”, która towarzyszyła mu w bojach legionowych i w wojnie polsko-bolszewickiej.

  1929 – lotnicy Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura dokonali rajdu lotniczego dookoła Europy na samolocie RWD-2, pokonując dystans ponad pięciu tysięcy kilometrów. 

Sobota
10. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – Józef Piłsudski, jako Komendant Główny, wydał odezwę do ludności polskiej, w której stwierdzał: Polska przestała być niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie. Kadry polskiej armii wkroczyły na ziemie Królestwa Polskiego… Niesiemy całemu narodowi rozkucie kajdan. Z dniem dzisiejszym cały naród skupić się winien w jednym obozie pod kierownictwem Rządu Narodowego. Poza tym obozem zostaną tylko zdrajcy, dla których potrafimy być bezwzględni. Słowa Piłsudskiego szeroko kolportowane w Galicji oraz na trasie przemarszu strzelców poprzedzała odezwa fikcyjnego Rządu Narodowego, wzywająca do „skupienia się solidarnie” pod rozkazami Piłsudskiego, jako komendanta polskich sił wojskowych.

  1920 – w Warszawie w Sztabie Generalnym odbyła się narada z udziałem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Szefa Sztabu gen. Tadeusza Rozwadowskiego oraz generałów Kazimierza Sosnkowskiego i Maxima Weyganda, na której omówiono szczegóły kontrofensywy znad Wieprza – operacji kluczowej dla pomyślności Bitwy Warszawskiej.   

  1944 – utworzono Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych, nad którą dowództwo objął mjr Antoni Szacki ps. „Bohun”, „Dąbrowski”. 

Niedziela
11. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu nowego odznaczenia - Krzyża Walecznych za zasługi w walkach z bolszewikami. Rada Obrony Państwa wydała rozporządzenie o utracie obywatelstwa polskiego wskutek niespełnienia obowiązku służby wojskowej.

  1937 – szef NKWD Nikołaj Jeżow wydał rozkaz, na mocy którego Sowieci wymordowali blisko 150 tysięcy Polaków zamieszkujących terytorium ZSRS.

  1944 – zakończenie walk Powstania Warszawskiego na Ochocie i Woli.