Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
19. Sierpień 2019 - 25. Sierpień 2019
Poniedziałek
19. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – oddziały Piłsudskiego ponownie zajęły Kielce. Dotychczasowe kompanie i bataliony strzeleckie przeformowano tam w 1. Pułk Piechoty. Na spotkaniu z najbliższymi współpracownikami w Tumlinie Józef Piłsudski, uzasadniając konieczność włączenia oddziałów strzeleckich do Legionów Polskich, stwierdzał: Stajemy wobec konieczności dokonania wyboru: prowadzić samotną walkę wzorem dawnych powstańców, skazani wyłącznie na własne siły i środki, albo wejść jako mikroskopijna siła do milionowej armii austriackiej, korzystając z jej zaopatrzenia i zachowując maksimum niezależności wewnętrznej i zewnętrznej świadczących o naszej polskości i odrębności naszego ruchu.

  1920 – wybuchło II Powstanie Śląskie. Trwały zaciekłe boje wojsk polskich z bolszewikami pod Ciechanowem, Makowem i Przasnyszem. Dowódca Frontu Zachodniego Michaił Tuchaczewski podjął decyzję o pełnym odwrocie wojsk bolszewickich.   

  1941 – rozpoczęła się, trwająca do 12 grudnia, obrona Tobruku, w której bohatersko zapisała się Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich pod dowództwem gen. Stanisława Kopańskiego. 

Wtorek
20. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1794 – rozpoczęły się walki powstańców kościuszkowskich  na terenie Wielkopolski.

  1944 – walczące w Powstaniu Warszawskim grupy szturmowe Batalionu AK „Kiliński” pod dowództwem rtm. Henryka Roycewicza ps. „Leliwa” zdobyły gmach PAST-y.

Środa
21. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1944 – 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. Stanisława Maczka odniosła zwycięstwo w bitwie z Niemcami pod Falaise.

  1944 – oddziały Armii Krajowej stoczyły bitwę z oddziałami NKWD pod Surkontami koło Lidy, w której śmierć poniósł dowódca Podokręgu Nowogródzkiego AK legendarny płk Maciej Kalenkiewicz ps. „Kotwicz”.

  1968 – Ludowe Wojsko Polskie wkroczyło do Czechosłowacji, biorąc udział w pacyfikacji „Praskiej Wiosny”. 

Czwartek
22. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – wojska polskie wyparły bolszewików z Białegostoku. W walkach wsławił się ówczesny podporucznik 1 Pułku Piechoty Legionów Emil August Fieldorf, późniejszy generał „Nil”, który za męstwo okazane w walkach odznaczony został Krzyżem Walecznych.

  1941 – początek formowania Armii Polskiej w ZSRS pod dowództwem gen. Władysława Andersa. 

Piątek
23. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1919 – powstanie sejneńskie, w wyniku którego oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej wyparły wojska litewskie z Suwalszczyzny.

  1939 – w Moskwie ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i ZSRS Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow, w obecności Józefa Stalina, podpisali pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem, na mocy którego za kilka tygodni nastąpił kolejny rozbiór Polski.

  1942 – scalenie Narodowej Organizacji Wojskowej z Armią Krajową. 

Sobota
24. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1966 – w Bletchey w Wielkiej Brytanii zmarł gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” (ur. 1 czerwca 1895 r.), kawalerzysta (m.in. dowódca 12 pułku Ułanów Podolskich i 9 Pułku Ułanów Małopolskich), ostatni Komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, Komendant Główny Armii Krajowej (1943 – 1944), Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-1946, jeden z czołowych działaczy polskiej emigracji niepodległościowej (m.in. Prezes Rady Ministrów na Uchodźstwie w latach 1947 – 1949).  

Niedziela
25. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1912 – w Zakopanem pod przewodnictwem Władysława Studnickiego odbyła się dwudniowa konferencja stronnictw niepodległościowych Galicji. Obecni na niej działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji Polskiej podjęli decyzję o utworzeniu Polskiego Skarbu Wojskowego, który miał za zadanie gromadzić fundusze zasilające działania ruchu strzeleckiego. Na czele Skarbu stanął nestor ruchu socjalistycznego Bolesław Limanowski. Józef Piłsudski w swym wystąpieniu na konferencji zauważał gorzko: Polacy chcą niepodległości, ale chcieliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze wydatków i dwie krople krwi.

  1939 – w Londynie podpisano polsko-brytyjski układ o wzajemnej pomocy, na wypadek agresji niemieckiej. W przypadku wojny Wielka Brytania zobowiązała się udzielić Polsce wszelkiej pomocy i poparcia będących w jej mocy.  

  1944 – początek walk II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa o tzw. Linię Gotów na Półwyspie Apenińskim.

  1971 – decyzją władz sowieckich rozpoczęto dewastację Cmentarza Orląt Lwowskich. Na teren Nekropolii obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich z lat 1918-21 wjechały sowieckie czołgi i buldożery, niszcząc groby, katakumby i kolumnadę okalająca cmentarz. Cmentarz odbudowano staraniem Polaków dopiero w 2005 r.