Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
09. Grudzień 2019 - 15. Grudzień 2019
Poniedziałek
09. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1918 – w Lublinie zainaugurował działalność Katolicki Uniwersytet Lubelski, założony z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego. W II RP KUL należał do jednego z dynamiczniej rozwijających się ośrodków naukowych, wspieranych zarówno przez Kościół, jak i państwo. Kształcił studentów na wydziałach teologicznym, prawa kanonicznego, prawa i nauk społecznych oraz nauk humanistycznych. W czasie okupacji niemieckiej był zamknięty, a kadra naukowa poddana licznym represjom. Po wojnie kadrę naukową KUL stanowili m.in. profesorowie wysiedleni z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jednym z  wykładowców był bp. Karol Wojtyła (Jan Paweł II), którego imię KUL nosi od 16 października 2005 r.

  1922 – Zgromadzenie Narodowe dokonało wyboru Gabriela Narutowicza na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  1990 – w Polsce odbyła się II tura pierwszych po wojnie wolnych wyborów prezydenckich, które wygrał Lech Wałęsa. Urząd Prezydenta RP sprawowała do 1995 r.  

Wtorek
10. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1927 – Marszałek Józef Piłsudski wziął udział w sesji Rady Ligi Narodów w Genewie poświęconej normalizacji stosunków polsko-litewskich. Marszałek Piłsudski zadał premierowi Litwy Augustinasowi Voldemarasowi pytanie, które przeszło do historii dyplomacji: pokój, czy wojna?

Środa
11. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1922 – przed Zgromadzeniem Narodowym odbyło się zaprzężenie pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza.

  1948 – władze komunistyczne aresztowały w Zakopanem ostatniego Delegata Rządu RP na Kraj (od czerwca 1945 r.) Jerzego Bronisława Brauna, wybitnego polskiego pisarza i krytyka literackiego, filozofa, instruktora harcerskiego. Podczas tortur w UB wybito mu wszystkie zęby i oko. Braun wyszedł z więzienia w 1956 r. i pozostał do końca życia na emigracji. Był m.in. świeckim ekspertem podczas Soboru Watykańskiego II.

Czwartek
12. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1970 – władze komunistyczne wprowadziły znaczne podwyżki cen podstawowych produktów żywnościowych, co stało się bezpośrednią przyczyną strajków robotniczych na Wybrzeżu.

Piątek
13. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1912 – w prasie galicyjskiej ukazała się odezwa Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, w której apelowano, aby w przypadku wybuchu konfliktu międzynarodowego, naród polski wystąpił zbrojnie o wyzwolenie „Królestwa Polskiego z niewoli rosyjskiej”. Odezwa, pierwotnie skonfiskowana przez austriacką cenzurę, ukazała się dzięki interwencji polskich posłów Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego w parlamencie wiedeńskim.

  1981 – władze komunistyczne na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, działając z pogwałceniem obowiązującego prawa, wprowadziły w Polsce stan wojenny (zniesiony 22 lipca 1983 r.), w wyniku którego zostało aresztowanych i internowanych ok. 10 tysięcy działaczy opozycji („Solidarności”, KPN), a ponad 150 osób zostało zamordowanych. Zintensyfikowano działania organów bezpieczeństwa, wzmożono cenzurę i inwigilację obywateli,  zdelegalizowano NSZZ „Solidarność”.

Sobota
14. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1828 – w warszawskiej Szkole Podchorążych zawiązała się niepodległościowa organizacja konspiracyjna kierowana przez ppor. Piotra Wysockiego, która dwa lata później doprowadziła do wybuchu Powstania Listopadowego.

  1922 – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski złożył urząd głowy państwa na ręce wybranego 9 grudnia Prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Podczas uroczystości w Belwederze Marszałek powiedział: Ja oficer czynnej służby, który nigdy przed nikim nie stawał na baczność, staję na baczność przed Polską, którą Ty reprezentujesz.

  1970 – stoczniowcy w Gdańsku, protestując przeciwko wprowadzonym przez komunistów podwyżkom cen zorganizowali manifestację pod gmachem Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Doszło do starć z milicją.

Niedziela
15. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1900 – osadzony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej Józef Piłsudski rozpoczął symulację choroby psychicznej, dzięki czemu został przewieziony do Szpitala św. Mikołaja w Petersburgu. Ze szpitala uciekł z 14 na 15 maja 1901 r.

  1970 – kolejny dzień protestów robotniczych w Gdańsku. W wyniku eskalacji konfliktu robotnicy podpalili m.in. gmach KW PZPR, a milicja i wojsko użyło przeciwko demonstrantom ostrej amunicji. Zginęło 8 osób.