Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
30. Grudzień 2019 - 05. Styczeń 2020
Poniedziałek
30. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1938 – w Warszawie zmarł kard. Aleksander Kakowski (ur. 5 lutego 1862 r.), arcybiskup metropolita warszawski od 1913 r., członek Rady Regencyjnej, jeden z czołowych hierarchów kościelnych w II RP.

  1963 – bp Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim.

Wtorek
31. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – w Warszawie rozpoczął się, trwający trzy dni, I Zjazd Walny Związku Harcerstwa Polskiego.

  1989 – w orędziu noworocznym do rodaków w kraju i na emigracji Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski powiedział m.in. Patrzymy na pokojową przebudowę życia politycznego w naszym kraju ze zrozumiałym zniecierpliwieniem, bo chcieliśmy, aby cel, dla którego pozostaliśmy i pracowaliśmy poza krajem, został osiągnięty jak najszybciej. (…) Wierzymy, że proces odbudowy życia demokratycznego zakończy się pełnym powodzeniem. (…) Wszystkie ugrupowania opozycyjne do systemu sowieckiego, a specjalnie te, które głoszą hasła pełnej niepodległości, mają nasze poparcie. Mamy jedną wspólną Ojczyznę. Jej dobro, rozwój i szczęście wszystkich obywateli jest naszym celem naczelnym.

Środa
01. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1771 konfederaci barscy rozpoczęli, trwającą do 15 stycznia, obronę Jasnej Góry przed atakami wojsk rosyjskich.

  1919 – Samoobrona Ziemi Wileńskiej dowodzona przez Władysława i Jerzego Dąbrowskich opanowała Wilno po wycofaniu się wojsk niemieckich.

  1920 – podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powiedział m.in. Polska zmartwychwstała zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że jej niepodległość zrodzona została z walki krwawej i zwycięskiej, która złączyła pod tymi samymi sztandarami tyle walecznych narodów. Polska, wierna swoim przymierzom i związkom przyjaźni, weźmie udział wedle swych najlepszych sił w pracy nad utrwaleniem pokoju.

  1925 – w Wolnym Mieście Gdańsku otworzono Polski Urząd Pocztowy, który 1 września 1939 r. był bohatersko broniony przez pocztowców przed atakami doborowych oddziałów niemieckich.

  1929 – zainaugurowały działalność Polskie Linie Lotnicze „LOT”.

Czwartek
02. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1939 – w Drozdowie zmarł Roman Dmowski (ur. 9 sierpnia 1864 r.), polityk, mąż stanu, twórca i ideolog polskiego obozu narodowego, autor prac m.in. Rosja, Niemcy a kwestia polska oraz Myśli nowoczesnego Polaka.  

Piątek
03. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1920 – połączone siły polsko-łotewskie dowodzone przez gen. Edwarda Śmigłego-Rydza w ramach operacji „Zima” zajęły Dyneburg, wypierając z miasta bolszewików. Miasto i twierdzę przekazano Łotyszom. Powodzenie operacji „Zima” pozwoliło skrócić linię frontu polsko-sowieckiego i odcięło Litwę od bolszewickiej Rosji.  

Sobota
04. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1906 – czołowy polityk lewicy niepodległościowej Ignacy Daszyński wystosował apel do Polskiej Partii Socjalistycznej, w którym przestrzegał przed internacjonalizmem i żądał śmiałego i otwartego postawienia niepodległej republiki polskiej jako celu dla narodu polskiego

  1944 – w miejscowości Sarny na Wołyniu, Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę Polski. Rząd RP rezydujący w Londynie wydał z tej okazji deklarację, w której ponowił ofertę współpracy z Sowietami w walce z III Rzeszą, ale jednocześnie wyraził nadzieję, że ZSRS uszanuje prawa i interesy Rzeczypospolitej i jej obywateli na zajmowanych terenach. Deklaracja rządu polskiego pozostała bez odpowiedzi ze strony Stalina.  

Niedziela
05. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1919 – w nocy z 4 na 5 stycznia w Warszawie miał miejsce nieudany zamach stanu wymierzony w rząd Jędrzeja Moraczewskiego, przygotowany przez środowisko obozu narodowego, skupione wokół płk. Mariana Januszajtisa (stąd potoczna nazwa „zamach Januszajtisa”), Eustachego Sapiehy i Jerzego Zdziechowskiego. Początkowo zamachowcy odnieśli sukces – m.in. internowali premiera i kilku ministrów - ale po kilku godzinach ich działania zostały bezkrwawo spacyfikowane przez wojsko.

  1947 – w Londynie została utworzona Liga Niepodległości Polski, zrzeszająca środowiska piłsudczykowskie. Działająca do 1992 r. LNP była jednym z czołowych stronnictw politycznych polskiej emigracji niepodległościowej.