Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
02. Grudzień 2019 - 08. Grudzień 2019
Poniedziałek
02. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1941 – w Warszawie, pod konspiracyjnym nazwiskiem Adam Zawisza, zmarł Marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz (ur. 11 marca 1886 r.), jeden z czołowych działaczy niepodległościowych przed I wojną światową, wybitny dowódca legionowy, komendant Polskiej Organizacji Wojskowej, dowódca 3 i 2 Armii podczas wojny polsko-bolszewickiej, po śmierci Józefa Piłsudskiego Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, od 1936 r. Marszałek Polski, Naczelny Wódz w wojnie obronnej 1939 r., w latach 1939-41 internowany w Rumunii i na Węgrzech, powrócił do kraju i podjął próby włączenia się w działalność konspiracyjną. Zmarł w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kwatera 139).  

Wtorek
03. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1943 – Na podwórzu spalonego domu przy ul. Puławskiej 21/23 oraz obok nieistniejącej już zajezdni tramwajowej przy ul. Puławskiej 13 w Warszawie Niemcy rozstrzelali 112 więźniów Pawiaka.

  1961 – Elektryk Stanisław Jaros usiłował dokonać drugiego zamachu bombowego na przebywającego w Sosnowcu Władysława Gomułkę. Zbyt późno odpalona bomba zabiła mężczyznę i ciężko zraniła dziecko.

  1992 – Powstała Federacja Rodzin Katyńskich.

Środa
04. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1926 – przywódca obozu narodowego Roman Dmowski powołał do życia Obóz Wielkiej Polski.

  1942 – z inicjatywy pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej powstała Rada Pomocy Żydom przy Delegacie Rządu RP na Kraj (kryptonim „Żegota”), mająca na celu koordynację działań prowadzonych przez Polskiego Państwo Podziemne na rzecz pomocy Żydom, eksterminowanym przez Niemców. Polska była jedynym okupowanym przez Niemców krajem, gdzie za wszelką pomoc okazywaną Żydom, groziła kara śmierci zarówno dla udzielającego pomocy, jak i dla całej jego rodziny. Symbolem bohaterskiej postawy większości Polaków pomagających setkom tysięcy Żydów stała się ośmioosobowa rodzina Ulmów z Markowej na Podkarpaciu, zamordowana bestialsko przez Niemców.

  1978 – w Montrealu zmarł gen. Tadeusz Kasprzycki (ur. 16 stycznia 1891 r.), komendant I Kompanii Kadrowej w 1914 r., wybitny dowódca legionowy, po śmierci Józefa Piłsudskiego minister spraw wojskowych (do 1939 r.), po wojnie pozostał na emigracji w Kanadzie.

Czwartek
05. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1867 – w majątku Zułów w powiecie święciańskim na Wileńszczyźnie urodził się Józef Klemens Piłsudski, jako czwarte z dwanaściorga dzieci Marii z Billewiczów i Józefa Wincentego Piłsudskiego, byłego komisarza powiatowego Rządu Narodowego w Powstaniu Styczniowym. Rodzeństwo przyszłego Marszałka to siostry: Helena (1864-1917), Zofia (1865-1935), Ludwika (1879-1924), Maria (1873-1921) i bracia: Bronisław (1866-1918), Adam (1869-1935), Kazimierz (1871-1941), Jan (1876-1950), Kacper (1881-1915) oraz bliźnięta Piotr i Teodora, zmarłe w niemowlęctwie. Ród Piłsudskich wywodził się z linii kniaziów litewskich Ginetów i pieczętował się herbem Kościesza, rodzina matki Marszałka – Billewiczowie, zaliczana była do najstarszych rodzin na Żmudzi.

  1914 – 1 Pułk Legionów Polskich stoczył krwawe boje z Rosjanami pod Limanową i Marcinkowicami na Podhalu. 

Piątek
06. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1916 – Generał-gubernatorzy Hans von Beseler i Karl von Kuk wydali rozporządzenie o utworzeniu Tymczasowej Rady Stanu. 25 osobowa Rada miała stanowić zalążek władzy administracyjnej ustanowionej w Królestwie Polskim przez niemieckie i austriackie władze okupacyjne.

  1942 – w Ciepielowie koło Radomia oddział żandarmerii niemieckiej spalił żywcem 34 Polaków ukrywających przed Niemcami obywateli polskich narodowości żydowskiej. 

Sobota
07. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1925 – Liga Narodów przyznała Polsce prawo posiada strażnicy wojskowej w Wolnym Mieście Gdańsku na Westerplatte.

  1935 – rząd RP podjął uchwałę o ustanowieniu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze.

Niedziela
08. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1912 – we Lwowie Józef Piłsudski wygłosił odczyt poświęcony Powstaniu Listopadowemu. Zakończył go słowami: trudności muszą być przełamywane, o ile się chce być zwycięzcą. Trzeba mieć tę otwartość i szczerość, ażeby od siebie i wszystkich innych wymagać ulepszenia duszy ludzkiej, tak, ażeby była zdatną, jako materiał do zwycięskiej rewolucji. 

  1937 – w Krynicy-Zdroju uruchomioną pierwszą w Polsce kolej linowo-terenową prowadzącą na Górę Parkową.

  1953 – w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze został odprawiony po raz pierwszy Apel Jasnogórski.