Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
16. Grudzień 2019 - 22. Grudzień 2019
Poniedziałek
16. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – 1 Pułk Piechoty Legionów zajął Nowy Sącz.

  1922 – w warszawskiej Zachęcie od kul zamachowca Eligiusza Niewiadomskiego zginął pierwszy Prezydent II RP Gabriel Narutowicz (ur. 17 marca 1865 r.), wybitny naukowiec, inżynier hydrotechnik, budowniczy hydroelektrowni w Szwajcarii, w 1922 r. minister spraw zagranicznych.

  1970 – na polecenie władz komunistycznych wojsko i milicja otworzyły ogień do bezbronnych robotników wychodzących ze Stoczni Gdańskiej. Fala strajków robotniczych rozlała się na całe Wybrzeże. 

  1981 – pacyfikacja Kopalni „Wujek” przez oddziały ZOMO. Śmierć poniosło 9 górników protestujących przeciw wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ „Solidarność”.

Wtorek
17. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – Sejm Ustawodawczy uchwalił przejęcie przez państwo polskie byłych rosyjskich dóbr państwowych oraz majątków carskiej rodziny na ziemiach wschodnich RP i przekazanie tej ziemi zdemobilizowanym żołnierzom WP.

  1970 „Czarny czwartek”, czyli masakra robotników w Gdyni. Do zmierzających do pracy stoczniowców milicja i wojsko otworzyły ogień, zginęło 18 osób, w tym Zbigniew Godlewski (nazwany Jankiem Wiśniewskim). Do starć z komunistami doszło także w innych miastach. Łącznie w Grudniu 1970 r. zginęło 45 osób a ponad tysiąc odniosło rany.

Środa
18. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1830 – obradujący w Warszawie Sejm Królestwa Polskiego uznał Powstanie Listopadowe za narodowe.

  1939 – mord dokonany przez Niemców na ludności cywilnej w Bochni, jako odwet za atak na posterunek policji dokonany przez żołnierzy konspiracyjnej Organizacji Orła Białego.

  1942 – Prezydent RP na Uchodźstwie Władysław Raczkiewicz wystosował apel do papieża Piusa XII z prośbą o potępienie zbrodni dokonywanych przez Niemców na Polakach i Żydach. 

Czwartek
19. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – w zajętym przez legionistów Nowym Sączu sformowano I Brygadę Legionów Polskich w skład której weszły 1., 5. i 7. Pułk Piechoty oraz Pułk Kawalerii i Pułk Artylerii. Komendę nad Brygadą objął Józef Piłsudski.

  1934 – na Adriatyku w Trieście zwodowano polski transatlantyk M/S „Piłsudski”. 

Piątek
20. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – w Karpatach oddziały 2. i 3. Pułk Piechoty Legionów dowodzone przez Mariana Żegotę-Januszajtisa oraz przez Komendanta Legionów gen. Kazimierza Trzaskę – Durskiego, rozpoczęły trwające do 14 grudnia 1914 r. krwawe boje pod Ökömezö, Csuszką, Fesyves i Jasieniem. Męstwo Polaków docenił osobiście następca tronu arcyksiążę Karol Franciszek Józef, wizytując oddziały 28 grudnia 1914 r. i dekorując legionistów odznaczeniami wojennymi.

  1919 – w Warszawie powstał Polski Związek Piłki Nożnej, będący jedynym reprezentantem polskiej piłki nożnej w kraju i zagranicą. W 1923 r. PZPN został przyjęty do FIFA, a w 1955 r. do UEFA.

  1922 – Zgromadzenie Narodowe wybrało Stanisława Wojciechowskiego na urząd Prezydenta RP.

  1937 – w Rzymie odsłonięto pomnik i aleję Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Sobota
21. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1944 – gen. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek” został mianowany przez Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych Komendantem Głównym Armii Krajowej. 

  1948 – z połączenia Polskiej Partii Robotniczej i części Polskiej Partii Socjalistycznej, powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - komunistyczna organizacja partyjna, całkowicie podporządkowana władzom sowieckim, ponosząca odpowiedzialność za system rządów totalitarnych w Polsce panujących do 1989 r.. Pierwszym przywódcą PZPR został Bolesław Bierut, jeden z najbardziej zaufanych  współpracowników Józefa Stalina. 

Niedziela
22. Grudzień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – początek walk I Brygady Legionów Polskich przeciwko doborowej dywizji rosyjskiej pod Łowczówkiem koło Tarnowa.

  1930 – na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu polski samolot PZL P-6 uznany został za najlepszy samolot myśliwski.

  1990 – na Zamku Królewskim w Warszawie, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, przekazał insygnia władzy II Rzeczypospolitej wybranemu w pierwszych od wojny wolnych wyborach powszechnych Lechowi Wałęsie. W przemówieniu Ryszard Kaczorowski powiedział m.in.: prawowite władze polskie poza granicami kraju przestały być uznawane przez obce kancelarie dyplomatyczne, były jednak one akredytowane w sercach polskich w Ojczyźnie i na Emigracji. Ten klejnot patriotycznej wierności, dla Tej, która nie zginęła, szczególnym blaskiem świecił w blasku narodowej nocy. Przekazując te insygnia wraz z Chorągwią Rzeczypospolitej, która powiewała niegdyś na tym Zamku, upatruję w nich złoty klucz do lepszej przyszłości naszej, ponad wszystko umiłowanej ziemi rodzinnej. W tym samym dniu przed Zgromadzeniem Narodowym odbyło się zaprzysiężenie Lecha Wałęsy na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.