Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1919 – Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. Małą Konstytucję, zgodnie z którą Józef Piłsudski objął oficjalnie funkcję Naczelnika Państwa.

1922 – Sejm Orzekający w Wilnie, wyłoniony w wyborach 8 stycznia 1922 r., podjął uchwałę o przyłączeniu tzw. Litwy Środkowej, czyli Wileńszczyzny, do Polski; w uchwale napisano Ziemia Wileńska stanowi bez warunków i zastrzeżeń nierozdzielną część Rzeczypospolitej Polskiej.