Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1919 – walkami oddziałów Wojska Polskiego z Armią Czerwoną w Mostach nad Niemnem rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka.

1942 – Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz przekształcający Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Na czele AK stanął dotychczasowy Komendant Główny ZWZ gen. Stefan Rowecki ps. „Grot”.

2008 – w Warszawie zmarł gen. bryg. Antoni Heda, ps. „Szary” (ur. 11 października 1916 r.), dowódca oddziałów Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej i partyzantki antykomunistycznej na Ziemi Świętokrzyskiej, w 1980 r. przewodniczący „Solidarności” środowisk kombatanckich.