W murach tej szkoły uczniowie pobierają nie tylko wiedzę, ale również są wychowywani w duchu najwyższych, najwspanialszych wartości, które były udziałem pokolenia generała Władysława Andersa i Zbigniewa Herberta – powiedział do uczniów XCIX liceum ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta minister Jan Józef Kasprzyk. We wtorek odbyła się tu uroczystość 10. rocznicy otwarcia i poświęcenia Izby Pamięci gen. Broni Władysława Andersa, w ramach której zasadzono dęby pamięci poświęcone podporucznikowi Adamowi Lenkiewiczowi, zamordowanemu strzałem w tył głowy przez NKWD w Kalininie oraz gen. bryg. Kazimierzowi Gilarskiemu, który zginął tragicznie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

 

Chociaż często nasze zrywy kończyły się klęską, upadkiem, zawsze potrafiliśmy powstać, bo chcieliśmy wolnej Polski. Ta wola, ta chęć urzeczywistniła się w listopadzie 1918 roku – przypominał najmłodszym Szef UDSKiOR. Dlatego też, dodał, każdy z nas musi mieć wielką wolę, aby tworzyć Rzeczpospolitą silną, wielką i dumną. Tego nauczał m.in. patron waszej szkoły Zbigniew Herbert, zaznaczył.

 

Jak wykazywał Kasprzyk, w „Przesłaniu Pana Cogito” są wielkie słowa: „Bądź wierny. Idź”wzięte niejako od pokoleń wcześniejszych: pojawiają się już w wielkim dziele Józefa Piłsudskiego poświęconemu powstaniu styczniowemu, gdzie napisał, że temu zrywowi przyświeca jedno hasło: „idź i czyń”Piłsudski pisał to w momencie, kiedy trzeba było czynić Rzeczpospolitą niepodległą – dodał i zachęcał młodzież do brania przykładu z naszych wielkich rodaków.

 

Uroczystości towarzyszyło odznaczenie medalem „Pro Patria” sztandaru szkoły. Medalu, który jest wręczany tym, którzy dbają, aby Rzeczpospolita była wielka i wspaniała. Jestem głęboko przekonany, że w murach XCIX liceum ogólnokształcącego młode pokolenie wychowywane jest właśnie w ten sposób i że przekaże następnym pokoleniom dobro wspólne: ojczyznę dumną, wielką i niepodległą – zaznaczył Jan Józef Kasprzyk.