W Sztabie Generalnym Wojska Polskiego 9 sierpnia 2017 r. odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego. Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podczas uroczystej zbiórki uhonorował Medalem „Pro Patria” I zastępcę szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michała Sikorę.

 

Sierpień to chyba najbardziej polski miesiąc, bo nasze doświadczenie historyczne XX wieku ogniskuje się wokół dat sierpniowych. Przed kilkoma dniami obchodziliśmy 103. rocznicę wymarszu z krakowskich Oleandrów Pierwszej Kompanii Kadrowej tej, która stała się zalążkiem Legionów Polskich i kadrą odrodzonej polskiej siły zbrojnej po odzyskaniu niepodległości. Wtedy, 6 sierpnia 1914 roku, garstka młodych Strzelców wyruszyła z krakowskich Oleandrów, aby budzić Polskę do zmartwychwstania - jak pisał w rozkazie Józef Piłsudski. Ich marsz trwał cztery lata. Polska odzyskała suwerenność dzięki ich determinacji, dzięki ich sile woli, dzięki temu, że wierzyli, że przywrócą Polsce suwerenność. Oni stali się później kadra Wojska Polskiego, które 15 sierpnia 1920 roku zatrzymało pochód bolszewików nie tylko na Polskę, ale również na Europę. Wówczas Wojsko Polskie ocaliło naszą państwowość, ocaliło również cywilizację łacińską przed zalewem bolszewizmu, przed zalewem komunizmu. To 97 lat temu właśnie w tych dniach generał Tadeusz Rozwadowski, konsultując to z Naczelnym Wodzem Marszałkiem Józefem Piłsudskim, przygotował w Sztabie Generalnym ten genialny plan, który w ramach kontrofensywy znad Wieprza uratował nas przed nieszczęściem jakie groziło wówczas nam ze strony bolszewickiej Rosji. Z tamtego pokolenia, pokolenia Legionów, pokolenia roku 1920, czerpali siłę Powstańcy Warszawscy, którzy 1 sierpnia 1944 roku poszli w bój o honor i godność Rzeczpospolitej i Warszawy walcząc z niemieckim okupantem. Oni czerpali siłę z tamtych pokoleń, a z ich pokolenia siłę czerpali Ci, którzy w końcu sierpnia 1980 roku powiedzieli „nie” systemowi komunistycznemu i 31 sierpnia doprowadzili do podpisania Porozumień Sierpniowych. Te cztery daty wyznaczają szlak niepodległej Rzeczpospolitej w wieku XX.  Ale to także dla nas współczesnych, dla oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego w szczególności, takim drogowskazem i testamentem tamtych pokoleń do wypełnienia współcześnie. Z tamtych dumnych dat, z 6 sierpnia, 15 sierpnia, 1 sierpnia i 31 sierpnia płynie niezwykłe przesłanie, aby budować Polskę dumną, niepodległą, silną, wolna i sprawiedliwą, Polskę solidarną. To zadanie, które w dużej mierze wypełniają żołnierze Wojska Polskiego odbudowując potencjał Polskich Sił Zbrojnych tak, ze Polacy czują się coraz bardziej bezpiecznie w trudnym przecież naszym położeniu geopolitycznym.   

 

Pan generał Michał Sikora, którego miałem zaszczyt uhonorować Medalem „Pro Patria” za jego długoletnią pracę na rzecz właśnie kultywowania tradycji niepodległościowej, tradycji oręża polskiego współcześnie, przywołał pieśń „Pierwsza Brygada”. Tę pieśń, która przed 10 laty śp. minister Aleksander Szczygło uczynił Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Ta pień ma równo 100 lat. Powstała w 1917 roku kiedy legioniści na rozkaz Józefa Piłsudskiego odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier. Wówczas wywożeni do obozów internowania ułożyli do znanej już sobie melodii słowa, które są dla nas współczesnych i również dla żołnierzy Wojska Polskiego- testamentem tamtego pokolenia. Przywołam tu fragment jednej z jej strof, które muszą być źródłem siły i punktem odniesienia „Dzisiaj już my jednością silni tworzymy Polskę - przodków mit”. Życzę wszystkim oficerom i żołnierzom Wojska Polskiego w przededniu ich święta, żebyście tak, jak w tej pieśni „tworzyli Polskę – przodków mit” – mówił podczas uroczystości p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

W ceremonii, obok żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego WP, uczestniczyli licznie przybyli goście, z podsekretarzem stanu w MON Bartłomiejem Grabskim na czele.Uroczystości zakończyła defilada żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z Orkiestrą Reprezentacyjną WP.