W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi sprawy Pana Zdzisława Pietrzykowskiego podającego się za uczestnika Powstania Warszawskiego, znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Związek Powstańców Warszawskich oświadczają co następuje:

 

  1. Pan Zdzisław Pietrzykowski nigdy nie ubiegał się o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu udziału w Powstaniu Warszawskim. Posiadanie uprawnień jest warunkiem niezbędnym do uzyskania pomocy materialnej ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
  2. Pan Zdzisław Pietrzykowski nie figuruje w oficjalnej bazie kombatantów prowadzonej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nie jest ujęty również w ewidencji Związku Powstańców Warszawskich ani bazie Muzeum Powstania Warszawskiego. 
  3. Pracownicy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w dniu dzisiejszym skontaktowali się z Panem Zdzisławem Pietrzykowskim, który kategorycznie odmówił spotkania i przyjęcia jakiejkolwiek pomocy ze strony Urzędu w uzyskaniu uprawnień kombatanckich i wsparcia finansowego.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych udziela wszechstronnej pomocy osobom z uprawnieniami kombatanckimi, także finansowej. W ubiegłym roku przeznaczył na ten cel blisko 15 milionów złotych.

 

Do końca czerwca 2017 r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych udzielił już pomocy ponad 10 tysięcy razy na łączną kwotę blisko 9 milionów złotych.