Mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczęły się 12 czerwca 2017 r. obchody 25-lecia Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Honorowym patronatem objął je Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Podczas uroczystości Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentował Dyrektor Gabinetu Jacek Polańczyk, który uhonorował w jego imieniu medalami „Pro Patria” Zdzisława Królikowskiego, Ireneusza Łukaszewskiego i Henryka Zarzyckiego.

 

Jacek Polańczyk odczytał także list Jana Józefa Kasprzyka, p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w którym, składając życzenia uczestnikom uroczystości, napisał między innymi:

 

Od dwudziestu pięciu lat upominają się Państwo o pamięć o losach żołnierzy-górników, przywołując krzywdy, jakie ich dotknęły. Czynicie to w swoim imieniu oraz w imieniu nieżyjących kolegów, niektórzy z nich odeszli jeszcze w czasie pełnienia przymusowej służby w kopalniach. Szczególnie tragiczny był los osób zesłanych do kopalni uranu, w ich przypadku system komunistyczny najwymowniej ukazał nieludzkie oblicze.

 

Państwa działalność w Związku bierze się z woli zachowania tych spraw dla potomnych. Przeszłości nie wolno odrzucać ani o niej zapominać. Ona tkwi głęboko w każdym człowieku, a w tym co zaznał zła tkwi szczególnie mocno. Ważne jest, by tych strasznych doświadczeń nie tłumić w sobie, by dzielić się nimi. I Państwo tak czynią. Znaki pamięci: pomniki, tablice, nazwy ulic to widoczne ślady Państwa starań, by przeżycia żołnierzy – górników nie zatarły się w świadomości kolejnych pokoleń.

 

Żołnierze Górnicy uhonorowali Krzyżem Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników między innymi p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka i Dyrektora Gabinetu Szefa Urzędu Jacka Polańczyka.