W warszawskiej restauracji „Honoratka” na przedświątecznym spotkaniu zebrali się członkowie Związku Sybiraków. W uroczystości wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Łamiemy się tutaj białym opłatkiem i to jest szczególnie symboliczne dla Państwa, którzy doświadczyli losu zesłańców, którzy nie zawsze mieli ten opłatek, a mimo to przetrwali w wierze i podtrzymywaniu tradycji. Ale Święta Bożego Narodzenia to czas nadziei i życzę Państwu aby Wasze życie było coraz lepsze. Ze swej strony i Urzędu obiecuję opiekę i wsparcie – mówił składając życzenia p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Członkowie Związku Sybiraków przedstawiali swoje dążenia w kierunku zwiększenia opieki państwa nad nimi.