W Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 14 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie opłatkowe. W uroczystości uczestniczył  p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Przed spotkaniem odznaczył medalami „Pro Patria” pracowników CBW szczególnie zasłużonych w upamiętnianiu walk o niepodległość Rzeczypospolitej: Janusza Adamowicza, Krystynę Kozę i Małgorzatę Plebańską.


W 1914 pod Łowczówkiem Legioniści walczyli w dni poprzedzające Święta Bożego Narodzenia i w samo Boże Narodzenie i niezwykłą rzeczą charakteryzującą to wydarzenie było to, że polska kolęda płynęła z poprzecinanych okopami terenów ziem polskich i ze strony rosyjskiej i ze strony austro-węgierskiej i ze strony legionowej. Płynęła pod niebo ta sama kolęda – kolęda polska. W pamiętnikach znajduje się jeszcze jeden zapis. Ponieważ nie było choinek, legioniści zatykali sobie zieloną gałązkę choinki za Manlichery, która miała zrekompensować brak domu, brak tego świętego drzewka, dzielili się czarnym chlebem jak białym opłatkiem. Ale te święta dawały im nadzieję. Bo ze Świąt Bożego Narodzenia płynie przede wszystkim nadzieja. Nadzieja na to, że za chwilę następny rok będzie lepszy, ze damy radę z tymi wszystkimi problemami, które w życiu zawodowym i prywatnym nas otaczają. To święta, w które zstępuje duch boży w nas dając nadzieję i dając siłę. Bo jak śpiewamy w tej wspaniałej kolędzie Zbigniewa Preisnera - „Kolędzie dla nieobecnych”: „Nadzieja znów zstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie”. Nieobecnych, czyli tych, którzy byli przed nami i którzy tez dają nam moc i siłę, abyśmy mogli żyć współcześnie i przekazać najpiękniejsze wartości następnym pokoleniom – mówił składając życzenia świąteczne p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Podczas uroczystości harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali Dyrektorowi CBW Betlejemskie Światło Pokoju. Goście wysłuchali również  koncertu kolęd w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

 

Obok pracowników Centralnej Biblioteki Wojskowej, w spotkaniu uczestniczyli także sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego senator Anna Maria Anders, podsekretarz stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, przedstawiciele duchowieństwa i wojska oraz władz samorządowych.