Złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy 17 listopada 2016 r. p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wraz z Ambasadorem RP w Mińsku Konradem Pawlikiem oddali hołd ofiarom komunistycznego ludobójstwa w Kuropatach na Białorusi.

 

Tu, na obrzeżach Mińska, w latach 1937-1941 NKWD dokonywało masowych mordów. Wśród ofiar zbrodni na uroczysku w Kuropatach byli głównie Polacy, Białorusini i Żydzi. O skali zjawiska mogą świadczyć liczne krzyże ustawione w miejscu mordów. Dokładna liczba ofiar zbrodni nie jest znana. Jak podają niektórzy historycy na uroczysku w Kuropatach z rąk NKWD mogło zginąć nawet ponad 250 tysięcy osób.