Trzydniową wizytę na Białorusi delegacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z p.o. Szefa Urzędu Janem Józefem Kasprzykiem i przewodniczącym Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie Urzędu sędzią Bogusławem Nizieńskim rozpoczęło przyjęcie z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość, która odbyła się w Pałacu Republiki 15 listopada 2016 r. zorganizowała Ambasada RP w Mińsku.

 

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Odrodziła się nie tylko dzięki korzystnej sytuacji międzynarodowej po zakończeniu I wojny światowej, ale dzięki woli jej mieszkańców, ich determinacji, walce w różnych formacjach zbrojnych na różnych frontach, a przede wszystkim dzięki kultywowaniu przez dziesięciolecia zaborów polskiej kultury, języka, pamięci i dumy z polskiej historii – powiedział Ambasador RP w Mińsku Konrad Pawlik.

 

Dla licznie zgromadzonych gości wystąpił  Artystyczny Zespół Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Podczas koncertu wykonał polskie pieśni patriotyczne. W uroczystości wzięli udział min. przedstawiciele licznych placówek dyplomatycznych na Białorusi, przedstawiciele świata kultury, sztuki, biznesu oraz Polacy mieszkający na Białorusi.