Urząd do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych zorganizował 14 listopada 2016 r. obchody jubileuszu 40-lecia posługi kapłańskiej wśród kombatantów Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy Niepodległości o. prof. Eustachego Rakoczego z Zakonu Paulinów. Uroczystość w Pałacu Belwederskim w Warszawie z udziałem kombatantów połączona była z prezentacją albumu Jubilata pt. „Na ordynansach trwamy… Z Królową Polski żołnierski apel”. Obok Jubilata w spotkaniu wzięli udział między innymi p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego, senator Anna Maria Anders oraz reprezentujący Prezydenta Andrzeja Dudę minister Wojciech Kolarski, który w Kancelarii Prezydenta RP zajmuje się m.in. współpracą ze środowiskami kombatanckimi i kościołami.

 

Obchody rozpoczęły się od uroczystego złożenia wieńca przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze, po czym w kaplicy Pałacu Belwederskiego Jubilat odprawił Mszę Świętą. Podczas drugiej części obchodów o. Eustachy Rakoczy otrzymał od p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka pamiątkowy buzdygan.

 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu Bogu, że możemy wspólnie świętować ten wspaniały jubileusz o. prof. Eustachego Rakoczego, który jest połączony z promocją niezwykłego albumu. Przypomina on 40 lat Apeli Jasnogórskich, na które z intencjami ojczystymi podążali na Jasną Górę kombatanci, uczestnicy walk o niepodległość, działacze opozycji antykomunistycznej i wszyscy, którym bliskie są polskie sprawy i dobro Rzeczypospolitej. Jesteśmy wdzięczni, że zawsze tym Apelom w intencji pomyślności Polski, w intencji najpierw odzyskania przez nią niepodległości, a później jej wzmacniania, przewodniczył wielce czcigodny Jubilat o. prof. Eustachy Rakoczy.

 

16 stycznia 1976 r. najstarsi rangą żyjący w Polsce generałowie Wojska Polskiego: gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, gen. Roman Abraham, gen. Jan Jagmin-Sadowski oraz legenda polskiej konspiracji płk Kazimierz Pluta-Czachowski wyrazili wolę, aby o. Eustachy Rakoczy był kapelanem – jak oni to określali – starej wiary, czyli tych, którzy przeszli przez Legiony, przez odrodzone Wojsko Polskie, przez wojnę z bolszewikami, Polskie Państwo Podziemne i Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Do tej prośby przychylił się kardynał Stefan Wyszyński czyniąc o. Rakoczego jasnogórskim kapelanem żołnierzy niepodległości.

 

Kiedy 100 lat temu Legiony Polskie walczyły m.in. pod Kostiuchnówką, wówczas nie było biskupa polowego wojsk polskich, ale takie obowiązki pełnił biskup Władysław Bandurski. Podobną sytuację mieliśmy 40 lat temu. Nie było biskupa polowego Wojska Polskiego, ale decyzją Prymasa Tysiąclecia takim nieformalnym biskupem polowym wojsk polskich był o. prof. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan żołnierzy niepodległości. Pełnił tę rolę, jaką 100 lat temu pełnił biskup Bandurski. Stając na czele ostatnich rycerzy niepodległości i wznosząc modły o odzyskanie niepodległości tych, którzy w latach 70. i 80. o tę wolność walczyli.

 

Ojciec Eustachy Rakoczy broni nie złożył. Tą bronią jest oczywiście modlitwa. Dlatego, że stał się po 1989 r. kapelanem wielu środowisk, które nawiązywać chcą do tradycji niepodległościowej, do tradycji uosabianej przez gen. Mieczysława Borutę-Spiechowicza, gen. Romana Abrahama, gen. Marię Wittekównę – to są te osoby, którym do końca ich dni towarzyszył o. Eustachy Rakoczy. Stał się kapelanem środowisk strzeleckich, harcerskich, jest Honorowym Kapelanem Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej i Związku Strzeleckiego, jest kapelanem tych wszystkich grup, których wspólnym mianownikiem jest niepodległa Polska i niewzruszona w nią wiara – powiedział do zebranych w Belwederze p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Najbardziej zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Polski p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył Medale „Pro Patria”. Wyróżnieni zostali: Marek Kępiński, Marek Piątek, Maria Senska i Andrzej Woszczyna. List od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego odczytał dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu Jacek Polańczyk.