Pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbył się 12 listopada 2016 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie organizowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z Fundacją Cultura Memoriae i Filharmonią Narodową uroczysty koncert „Polska – Zasłużonym dla Ojczyzny”. W koncercie obok weteranów wziął udział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz przedstawiciele Senatu i Sejmu RP. Koncert zorganizowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości to wyraz hołdu dla żyjących i zmarłych weteranów walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i osób represjonowanych.

 

W okresie II Rzeczypospolitej arcybiskup metropolita warszawski, a W latach I wojny światowej członek Rady Regencyjnej, kardynał Aleksander Kakowski powiedział takie znamienne zdanie: „Mówi się, że w 1918 r. Polska zmartwychwstała. Ale to nie do końca była prawda, bo Polska – choć pod zaborami – nigdy nie umarła.” Polska nie umarła przez 150 lat dlatego, że był Duch Narodu. Duch, który powodował, że kolejne pokolenia walczyły o niepodległość, dokonywały tych zrywów insurekcyjnych, które go podtrzymywały. Polska nie umarła także dlatego, bo nie umarła jej kultura. Dlatego tegoroczne Święto Niepodległości chcemy – specjalnie dla Weteranów Walk o Niepodległość uczcić koncertem w świątyni sztuki, jaką jest Filharmonia Narodowa w Warszawie.

 

Na tej Sali są cztery pokolenia Polaków. I to jest najlepszy dowód na to, że historia trwa, że sztandar niepodległości przenoszony jest z pokolenia na pokolenie. Pokolenie Weteranów, którzy są na Sali, nabierało siły i mocy od Powstańców 1863 r. – od tych ostatnich bojowników, którzy chwycili za broń, aby Polska była wolna. Dla naszego pokolenia, to Państwo jesteście tym wzorem i punktem odniesienia. To Panie i Panowie są Bohaterami naszej wolności. To z Waszego przykładu czerpać chcemy siłę i moc, aby budować silną i niepodległą Polskę. To z Państwa pokolenia płynie to przesłanie, które było bliskie twórcy II Rzeczpospolitej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu – budować silną, wielką Rzeczpospolitą. Kiedy zastanawiano się, jaki jest testament Józefa Piłsudskiego, to wielu badaczy tego tematu uważało, że jego testamentem politycznym dla przyszłych pokoleń jest nakaz wielkości – powiedział witając zebranych w filharmonii p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Na koncert zaproszono m.in. żołnierzy, sanitariuszki i łączniczki Armii Krajowej, powstańców warszawskich, przedstawicieli Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Związku Inwalidów Wojennych RP. Byli obecni reprezentanci ok. 50 organizacji kombatanckich. Podczas koncertu zaprezentowano poezję obozową w interpretacji Jerzego Zelnika oraz sonatę e-moll Jerzego Derfla i muzykę filmową Michała Lorenca w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej.

 

fot. Piotr Rędziak / A.F. Bertoni