Na budynku Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, w którym w 1976 roku mieścił się Komitet Wojewódzki PZPR i protestowali przed nim robotnicy, na pamiątkę tamtych wydarzeń 24 czerwca 2016 roku odsłonięto tablicę. W uroczystości wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który uhonorował Medalami „Pro Patria” zasłużonych działaczy: Pawła Dychta, Michała Musialika i Mateusza Tyczyńskiego.

 

Wy, uczestnicy wydarzeń czerwca 76 roku, kontynuowaliście to, co przed Wami zaczęli działacze opozycji antykomunistycznej stalinowskich lat powojennych. Przejęliście ich sztandar niosąc go we współczesność i dokończyliście ich dzieło. W takich chwilach warto pamiętać o tym, co towarzyszyło tym pokoleniom jako przesłanie i co ujął Zbigniew Herbert w „Przesłaniu Pana Cogito”: „…idź wyprostowany wśród tych co na kolanach…” I dlatego wolność Wam zawdzięczamy. Bo byliście kolejnym pokoleniem Polaków, które miało niewzruszoną wiarę w niepodległość – mówił Jan Józef Kasprzyk do uczestników radomskiego czerwca zebranych na uroczystości.

 

Imię senatora Zbigniewa Romaszewskiego nadano też pobliskiej alei łączącej ulicę 25 Czerwca i Młynarską w Radomiu. Nieżyjący już senator i działacz opozycji czynnie wspierał robotników. W uroczystości uczestniczyły żona senatora Romaszewskiego Zofia, która działała wspólnie z mężem, i ich córka Agnieszka.

 

W piątkowych obchodach w Radomiu wzięli także udział: podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski, członkowie KK NSZZ Solidarność: przewodniczący Piotr Duda i wiceprzewodniczący Tadeusz Majchrowicz wraz z przewodniczącym Solidarności radomskiej Zdzisławem Maszkiewiczem, władze samorządowe i mieszkańcy miasta.