5 marca br. w Muzeum Powstania Warszawskiego trzy uczestniczki zrywu z 1944 roku: Hanna Stadnik ps. „Hanka”, Halina Jędrzejewska ps. „Sławka” oraz Anna Stupnicka-Bando ps. „Anna” zostały uhonorowane Krzyżami Rumuńskiej Rodziny Królewskiej przez Jej Królewską Wysokość Małgorzatę Hohenzollern-Sigmaringen, Strażniczkę Korony Rumuńskiej. W uroczystości udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Jej Królewska Wysokość Małgorzata, Strażniczka Korony Rumuńskiej przybyła do Warszawy w związku z udziałem w Women Leadership Forum, wydarzeniu bilateralnym, objętym patronatem Rumuńskiej Rodziny Królewskiej, poświęconym rozwojowi stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Rumunią, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet w polityce, ekonomii i edukacji. Podczas swojej wizyty w Polsce Księżniczka Małgorzata postanowiła uhonorować królewskimi odznaczeniami obywatelki naszego kraju, które w okresie II wojny światowej wykazały się niebywałą odwagą i oddaniem w walce o odzyskanie wolności.

 

Krzyżami Rumuńskiej Rodziny Królewskiej odznaczone zostały:

Hanna Stadnik ps. „Hanka” – w czasie powstania w Warszawie sanitariuszka w pułku „Baszta” na Mokotowie,

Halina Jędrzejewska ps. „Sławka” – sanitariuszka w batalionie „Miotła” Zgrupowania „Radosław”, przeszła szlak bojowy od Woli przez Stare Miasto i Śródmieście po Czerniaków,

Anna Stupnicka-Bando ps. „Anna” – sanitariuszka w Obwodzie II „Żywiciel” na Żoliborzu, odznaczona medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata za pomoc w ratowaniu Żydów od zagłady podczas II wojny światowej.

 

II Rzeczpospolita – państwo, które powstało sto lat temu po półtora wiekowej niewoli ukształtowało najwspanialsze chyba w historii Polski pokolenie, którego przedstawicielki zostały dziś uhonorowane przez Waszą Królewską Wysokość. Było to pokolenie, dla którego najważniejszą cnotą była walka o niepodległość państwa i narodu polskiego oraz o wolność człowieka. Obecne tu uhonorowane dziś Panie w najlepszy sposób obrazują to, co było ważne dla tamtego pokolenia: walkę o suwerenność i wartości, które od wieków tworzą fundament Polski i Europy – powiedział Szef UdSKiOR, podkreślając zasługi odznaczonych uczestniczek Powstania z 1944 roku:

 

Kiedy obecne tu Panie walczyły ramię w ramię z żołnierzami Armii Krajowej na barykadach powstańczej Warszawy, miały pełną świadomość, że stanęły wtedy w szeregach dobrej sprawy, w obronie wartości przeciwko złu, jakie zapanowało wraz z rozpoczęciem II wojny światowej i agresją niemiecką oraz sowiecką na Polskę. Chciałbym bardzo gorąco podziękować Waszej Królewskiej Wysokości za to odznaczenie naszych wspaniałych Dam, które stają się wzorem dla współczesnych i przyszłych pokoleń – zaznaczył minister Kasprzyk, dodając:

 

Dziękuję za to również w imieniu rządu Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ jest to kolejny dowód na to, iż czyn zbrojny Powstania Warszawskiego miał wymiar nie tylko polski, ale europejski i światowy, bo była to walka o wartości, które tworzyły, tworzą i, miejmy nadzieję, tworzyć będą współczesną Europę. Raz jeszcze, chyląc czoła przed Bohaterkami uhonorowanymi dzisiaj, dziękuję Waszej Wysokości za ten wspaniały gest, który symbolizuje wdzięczność narodu rumuńskiego dla polskich kobiet, walczących o wolność nie tylko swojego kraju i narodu, ale o wolność wszystkich narodów i państw – zakończył Szef UdSKiOR.