Nagrodę „Benemerenti” przyznano w tym roku czterem instytucjom: Dowództwu Garnizonu Warszawa, Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa. W uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się w sobotę, 11 stycznia br., w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie udział wziął Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

 

W uroczystości, której gospodarzem był ordynariusz polowy Wojska Polskiego J. E. bp Józef Guzdek, uczestniczył także m.in. arcybiskup metropolita Kazimierz Nycz, przedstawiciele najwyższych władz wojskowych, w tym szef Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika, rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. Tadeusz Szczurek oraz dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Andrzej Reudowicz, a także przedstawiciele władz miasta. Okolicznościowy list do uczestników gali skierował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

 

Wyróżnienie „Benemerenti” przyznawane jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”. Dowództwo Garnizonu Warszawa zostało nagrodzone za „owocną współpracę z najważniejszymi organizacjami państwowymi i zagranicznymi, za działalność służącą kształtowaniu patriotycznych postaw żołnierzy, a także organizowanie uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych zgodnie z ceremoniałem wojskowym”, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni za „działania na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, za służbę na rzecz obronności kraju oraz troskę o nieustanne podnoszenie kwalifikacji”, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa otrzymała nagrodę za „stałą troskę o zapewnienie bezpieczeństwa na morzu, za ofiarną służbę ratowania życia ludzkiego na morzu, za wytrwałe i pełne zaangażowania poszukiwania zaginionych, za profesjonalne zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego”, zaś Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych za „profesjonalne przygotowanie polskich żołnierzy i pracowników wojskowych do misji zagranicznych, za organizowanie Międzynarodowych Kursów Obserwatorów Wojskowych oraz za kultywowanie tradycji Polskich Kontyngentów Woskowych”. Nagrody odebrali: gen. dyw. Robert Głąb (DGW), grn. bryg. Karol Molenda (Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni), płk Paweł Chabielski (Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych) oraz Maciej Zawadzki (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa).

 

Podczas tegorocznej gali wręczone zostały także medale „Milito Pro Christo” (łac. Walczę dla Chrystusa), przyznawane „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom oraz wytrwale służą Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, są całkowicie zaangażowane w głoszenie prawdy o losach Narodu Polskiego oraz wspierają duszpasterstwo wojskowe”. Odznaczeniem tym uhonorowanych zostało 21 osób, w tym Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy mjr Dominik Sierzputowski oraz osoby zaangażowane w działalność w ramach wyróżnionych instytucji.

 

Sobotnią uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy.

 

Nagroda „Benemerenti” („dobrze zasłużonym”) Ordynariatu Polowego została ustanowiona dekretem biskupa polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 1995 r. Przyznawana jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”. Pierwszymi wyróżnionymi byli red. Elżbieta Jaworowicz (autorka programu „Sprawa dla reportera”) oraz ówczesny rzecznik prasowy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej mjr Eugeniusz Mleczak (1995 r.). Laureatami ubiegłorocznej nagrody została Archidiecezja Warszawska oraz polscy saperzy – żołnierze Wojsk Inżynieryjnych.