Kombatanci, sybiracy i działacze opozycji antykomunistycznej ziemi lubuskiej podzielili się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia w czwartek, 9 stycznia br., w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Szczególnie zasłużonych spośród nich Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalami „Pro Patria”.

 

W spotkaniu z przedstawicielami Lubuskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych i Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej udział wziął także gospodarz uroczystości, wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak.

 

Wyróżnieniem, przyznawanym w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, zostało uhonorowanych pięć osób: Tadeusz Horbacz, prezes Gorzowskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym im. Edwarda Borowskiego, Wojciech Grochala, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Jerzy Klincewicz, Stefania Laska oraz Janina Sosnowska.

 

Ten rok będzie okazją do podziękowania ludziom „Solidarności”, gdyż latem obchodzić będziemy 40. rocznicę wydarzeń sierpniowych – wielkiego bezorężnego zrywu, mającego w sobie ducha niepodległościowego. Będziemy chcieli podziękować tym, którym nie zabrakło odwagi w roku 1980 oraz w latach wcześniejszych i późniejszych; tym, którzy wtedy budzili społeczeństwo z marazmu, w jakim znalazło się w latach 60-tych i 70-tych; będziemy chcieli pokazać, że dzięki takim ludziom, jak Wy, nie tylko Polska, ale również kraje Europy środkowowschodniej włączone w 1945 roku w sowiecką strefę wpływów odzyskały wolność – powiedział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwracając się do obecnych w sali Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego działaczy opozycji antykomunistycznej.

 

Życzę Państwu, by nie zabrakło Wam wiary w to, że Polska będzie silnym krajem; aby nie zabrakło odwagi, by opowiadać zgodnie z prawdą o polskiej historii. Dobrze zasłużyliście się Rzeczpospolitej – to dzięki Wam jesteśmy wolni. Każdy z nas nosi w sobie ogromną i dozgonną wdzięczność wobec tego, co dla nas uczyniliście – zakończył minister Kasprzyk.

 

Tegoroczne spotkanie uświetnił występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich.