We wtorek, 7 stycznia br., w Wojewódzkim Urzędzie Lubelskim w Lublinie odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe ze środowiskiem kombatantów i działaczy opozycji antykomunistycznej, w którym udział wziął Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

 

W uroczystości uczestniczyli także m.in. przedstawiciele władz województwa lubelskiego: wojewoda Lech Sprawka i wicewojewoda Robert Gmitruczuk. Spotkanie było nie tylko okazją do podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie życzeń noworocznych, ale także do podziękowania bohaterom za ich walkę o wolność i niepodległość Ojczyzny.

 

Pragnę wyrazić wielką wdzięczność wszystkim tym, którzy na przestrzeni całego XX wieku podjęli nieprawdopodobny wysiłek, związany z odzyskiwaniem niepodległości. Jest wielkim zadaniem dla pokolenia Polaków, żeby nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na całym świecie znajomość historii XX wieku była zgodna z prawdą i ówczesną rzeczywistością. Jesteście nieocenionym podmiotem, który pozwala prowadzić taką politykę historyczną – powiedział wojewoda Lech Sprawka, zwracając się do uczestniczących w uroczystości kombatantów i działaczy opozycji antykomunistycznej.

 

Z kolei Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zwrócił uwagę na liczne i ważne rocznice wydarzeń związanych z walką o suwerenną Ojczyznę, które przypadać będą w roku 2020:

 

W rocznice wydarzeń historycznych będziemy przypominać Europie i światu, że Polacy przeciwstawiali się złu. Stoimy na progu kolejnego roku, który będzie bogaty w rocznice chwalebne i dumne, które będziemy musieli – to jest nasz obowiązek – przypominać tak, aby nie tylko Polacy, ale każdy obywatel Europy i świata nie zapomniał, ile nam zawdzięcza – podkreślił minister Kasprzyk, przypominając, że w tym roku świętować będziemy 100. rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej, 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz 40. rocznicę wydarzeń sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

 

Ludzie „Solidarności” jako pierwsi podjęli myśl, że musi zstąpić Duch i odnowić oblicze tej ziemi. Oni byli narzędziem tego Ducha i za to należy im się zawsze ogromna wdzięczność. Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie także od Was uczyli się, jak służyć Polsce. Na progu Nowego Roku życzę Państwu sił, zdrowia, pomyślności, opieki Bożej i przede wszystkim wytrwałości w tym, co Państwo czynią. Państwo są cały czas niezłomnymi nauczycielami i wychowawcami Polaków, a szczególnie młodego pokolenia. Jesteście drogowskazami, jak służyć najjaśniejszej Rzeczpospolitej – zakończył Szef UdSKiOR.

 

Podczas spotkania Szef Urzędu wraz z wojewodą uhonorował osoby zasłużone w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie i poza granicami kraju oraz w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Medalem „Pro Bono Poloniae” została wyróżniona Marianna Krasnodębska – łączniczka w oddziale Józefa Franczaka ps. „Lalek” – oraz Stanisław Łukasik, zaś medalem„Pro Patria” Krzysztof Gilewicz, ks. ppłk Andrzej Piersiak i prof. dr hab. Marek Pietraś. Za zasługi dla Niepodległej przyznane zostały ponadto odznaczenia państwowe – Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wyróżnienia wręczył wojewoda lubelski. Wśród uhonorowanych znaleźli się Aleksander Krawyciński i Kazimierz Olszewski.

 

Po spotkaniu minister Kasprzyk wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.