Uprzejmie informujemy, że mając na uwadze pozytywne skutki dotychczasowego programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP w sferze poprawy jakości życia osób szczególnie zasłużonych w walce o odzyskanie niepodległości i suwerenności Ojczyzny, program ten będzie kontynuowany w rozszerzonej wersji w 2020 roku.


W ramach tegorocznego Programu dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych mogą ubiegać się nie tylko członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP, ale także pozostali kombatanci, ofiary represji, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych.


Z zasadami przyznawania dofinansowania można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu link.