We wtorek, 17 grudnia br., Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk udał się do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” na warszawskim Bemowie, by złożyć mieszkającym tam Weteranom świąteczne życzenia i zapewnić o pamięci.

 

Czas przedświąteczny to dobra okazja, by złożyć życzenia i podziękować tym, którym zawdzięczamy naszą wolność. Podczas spotkania opłatkowego harcerze z Chorągwi Śląskiej ZHP przekazali podopiecznym Domu betlejemskie światło pamięci.

 

Spotykamy się dziś tutaj po to, aby Wam, Weteranom walk o niepodległość, bardzo gorąco i serdecznie podziękować za to, że we współczesnej Polsce możemy cieszyć się wolnością i dzielić się białym opłatkiem, a nie czarnym chlebem, tak jak było w czasie okupacji niemieckiej, sowieckiej i często w okresie komunistycznego zniewolenia – powiedział Szef UdSKiOR do uczestniczących w spotkaniu kombatantów.

 

To, że możemy cieszyć się wolnością, śpiewać radośnie „Bóg się rodzi” i dzielić się białym opłatkiem, to jest Wasza, czcigodni Weterani, zasługa. Gdyby nie Wasze poświęcenie, Wasza wytrwałość, wiara w to, że Polska odzyska niepodległość, nigdy nie wydarzyłby się cud wolności. My, młodsze pokolenie, mamy w sobie ogromny dług wdzięczności, który jest długiem nie do spłacenia w stosunku do Waszego pokolenia. Każdego dnia chcemy Wam dziękować, a szczególnie czynimy to w tym okresie przedświątecznym i świątecznym za to, że możemy cieszyć się niepodległością – podkreślił minister Kasprzyk.

 

Misją Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie jest zapewnienie jego Mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i społecznych w atmosferze życzliwości, serdeczności i troski o drugiego człowieka z poszanowaniem praw i godności osobistej. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Placówka jest przystosowana do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi standardami. W Domu przebywa obecnie kilkadziesiąt podopiecznych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.