W sobotę, 14 grudnia 2019 r., działacze opozycji antykomunistycznej ze wszystkich stron kraju przybyli do Warszawy, by wziąć udział w I ogólnopolskim zjeździe działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, zorganizowanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wieńców przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu – kapelana warszawskiej „Solidarności”. Hołd Męczennikowi oddali m.in. działacze opozycji antykomunistycznej i członkowie „Solidarności”, a także przedstawiciele polskich władz i instytucji państwowych, w tym szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oraz poseł Anita Czerwińska.

 

Następnie delegacje udały się do Archikatedry św. Jana Chrzciciela, gdzie odprawiona została Msza św. w intencji zamordowanych, zmarłych i żyjących działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Po niej, w samo południe, odbyły się uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. List skierowany przez prezydenta RP odczytał minister Wojciech Kolarski, zaś list od prezesa Rady Ministrów szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk. Uroczystość zakończył Apel Pamięci oraz ceremonia złożenia kwiatów.

 

Cena Waszej odwagi była wysoka. Czasem najwyższa. Od złamanych karier, przerwanych planów, emigracji, przez dramaty rodzinne i kłopoty zdrowotne. To była ciernista droga opozycji antykomunistycznej. Droga, którą wielu postrzegało jako prowadzącą donikąd, ale wiedzieliście, że na początku i na końcu tej drogi zawsze jest Polska wolna, suwerenna i niepodległa – napisał w liście skierowanym do uczestników zjazdu premier Mateusz Morawiecki.

 

Następnie w Centrum Konferencyjnym MON odbyło się spotkanie, w trakcie którego szef UdSKiOR przekazał w imieniu Prezydenta RP „Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości” oraz w imieniu Prezesa Rady „Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości”, a także wręczył medale „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”. Wicepremier prof. Piotr Gliński uhonorował zasłużone osoby odznaczeniami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 

Dziękujemy Państwu odznaczeniami przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego i premiera prof. Piotra Glińskiego. Dziękujemy także medalami „Pro Patria” i „Pro Bono Poloniae”, przyznawanymi przez nas tym, którzy ongiś dbali o to, aby niepodległościowe hasła nigdy nie zginęły i dbają o to również współcześnie – powiedział minister Kasprzyk, dodając: – Państwo ryzykowali wszystkim, abyśmy my mogli być wolni. To jest dług nie do spłacenia – podkreślił.

 

Medalami „Pro Bono Poloniae” zostali odznaczeni: Iwona Olejniczak, Zofia Romaszewska, ks. inf. dr Jan Andrzej Sikorski i Andrzej Sobieraj, zaś medale „Pro Patria” Szef UdSKiOR wręczył: Bogusławowi Bardonowi, Krzysztofowi Choinie, Maciejowi Jankowskiemu, Władysławowi Kałudzińskiemu, Stanisławie Korolkiewicz, Henrykowi Marczakowi, Barbarze Napieralskiej, Andrzejowi Słowikowi, Jerzemu Stopie, Krzysztofowi Tenerowiczowi, Andrzejowi Osipów, Pawłowi Perchel oraz Ryszardowi Szwedowi.

 

Ogólnopolski zjazd działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych zakończyło przedświąteczne spotkanie opłatkowe.