Wystawa poświęcona życiu i działalności ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego została uroczyście otwarta w czwartek, 28 listopada 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie. Zainstalowaną przy Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu ekspozycję przygotowała Centralna Biblioteka Wojskowa.

 

Wystawa zatytułowana „Ryszard Kaczorowski – ostatni Prezydent Drugiej Rzeczypospolitej – w stulecie urodzin” przedstawia zarys życia i działalności Ryszarda Kaczorowskiego w układzie chronologicznym. Wśród zdjęć z wydarzeń, których ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie był uczestnikiem, znalazły się także jego fotografie z m.in. Janem Nowakiem-Jeziorańskim czy generałową Ireną Andersową.

 

W wernisażu wystawy udział wziął m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski oraz Grażyna Pikulska z rodziny Prezydenta Kaczorowskiego, a także przedstawiciele Wojska Polskiego, środowisk kombatanckich, instytucji samorządowych i organizacji społecznych oraz duchowieństwo.

 

Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk zauważył, że w życiorysie Prezydenta Kaczorowskiego „jak w pigułce zamyka się tragiczna, ale i chwalebna historia Polski”, gdyż jako członek Polskiego Państwa Podziemnego i łagiernik, a później żołnierz 2. Korpusu Polskiego był świadkiem tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Natomiast „chwalebna, dlatego że jemu i jego przyjaciołom powierzony został najcenniejszy dar – przechowanie sztandaru niepodległej Polski przez okres zniewolenia komunistycznego i przekazanie go w zupełnie innej rzeczywistości, w jakiej znalazła się Polska w 1990 roku” – stwierdził minister Kasprzyk, dodając, że to wyróżnienie uczyniło go „najszczęśliwszym z prezydentów II Rzeczpospolitej urzędujących na uchodźstwie”.

 

Szef Urzędu podkreślił ponadto, że ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie przez całe życie „starał się przywracać i mówić o konieczności przywracania etosu służby. Mówił, iż w jedności jest siła, a w niezgodzie i waśniach – klęska”. Jego opowieści o tym, jak powinna wyglądać Polska, wybrzmiewały szczególnie podczas licznych spotkań z młodym pokoleniem, już po 1990 r.

 

Uroczystego przecięcia symbolicznej wstęgi dokonał minister Jan Kasprzyk, dyrektor dr Jan Tarczyński, prezes Dariusz Bonisławski, I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michał Sikora oraz przedstawicielka rodziny Prezydenta Kaczorowskiego Grażyna Pikulska w asyście zastępcy dyrektora CBW ds. ochrony i promocji zbiorów Beaty Czekaj-Wiśniewskiej i st. kustosz Ośrodka Informacji Naukowej CBW Zofii Kunert.

 

Podczas uroczystości pamiątkowym ryngrafem Związku Piłsudczyków RP w podzięce za działalność na rzecz upamiętniania zasług Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego zostali uhonorowani szef UdSKiOR, dyrektor CBW i prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W imieniu prezesa Związku gen. Stanisława Władysława Śliwy ryngrafy wręczył radny dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Józef Melak.

 

Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 r. w Białymstoku. Po wybuchu II wojny światowej współtworzył konspiracyjne struktury Szarych Szeregów w Białymstoku. Po wyjściu na wolność z sowieckiego łagru w 1942 r. wstąpił do armii gen. Andersa. Walczył m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie zdecydował się pozostać w Wielkiej Brytanii. W marcu 1986 r. został ministrem do spraw krajowych w Rządzie RP na Uchodźstwie. Dwa lata później ówczesny Prezydent RP na Uchodźstwie Kazimierz Sabbat wyznaczył go na swojego następcę. Po nagłej śmierci prezydenta Sabbata, 19 lipca 1989 r., objął urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie jako szósty prezydent gwarantujący ciągłość władzy suwerennej II Rzeczypospolitej. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Został pochowany w Panteonie Wielkich Polaków Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.