W sobotę, 23 listopada br., na zakończenie II Strzeleckiej Pielgrzymki do Częstochowy w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Związkowi Strzeleckiemu, paramilitarnej organizacji społeczno-wychowawczej powstałej w 1910 roku we Lwowie i będącej podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. Symboliczny gwóźdź do drzewca sztandaru przybił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Uroczystość rozpoczęła Msza święta pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Przybylskiego, który tak mówił w swej homilii: Odrodzony w 1994 r. Związek Strzelecki rozwija się w Polsce, a dzisiaj przychodzi w swojej reprezentacji tutaj, na Jasną Górę. Tak, jak jego poprzednicy przychodzili do Matki Łaskawej we Lwowie, czy do Matki, która w Ostrej świeci Bramie, w Wilnie, czy tak jak my przychodzimy tutaj, na Jasną Górę. Po co Strzelcy przychodzili przed oblicze Matki Jezusa? Po co polscy królowie i władcy w najważniejszych momentach dziejów historii przychodzili prosić i zawierzać siebie Matce Najświętszej? Myślę, że między innymi po to i dlatego, żeby od Matki Bożej uczyć się prawdziwego znaczenia służby. Bo jeśli sam Marszałek Piłsudski, ale i dzisiejsi Strzelcy i Orlęta, jako jedno z podstawowych zadań mają to, żeby przygotowywać siebie do odpowiedzialnej służby, to właśnie od Matki Bożej chcemy się tak naprawdę dowiedzieć, kiedy, i co to znaczy służyć Bogu, ludziom, Ojczyźnie.

 

Po przekazaniu poświęconego sztandaru Komendantowi Głównemu Związku Strzeleckiego Romanowi Burkowi Szef UdSKiOR powiedział: Gromadzimy się dziś na Jasnej Górze z młodym pokoleniem Strzelców, którzy chcą być kontynuatorami wielkiej tradycji Strzeleckiej, Legionowej, tych Strzelców, którzy 105 lat temu wyruszyli z Józefem Piłsudskim bić się o wolną Polskę. Dziś przed Obrazem najświętszym dla każdego Polaka, Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Strzelcy otrzymują sztandar. Ten sztandar jest dla każdego Strzelca, ale też i żołnierza, najświętszym znakiem, wokół którego grupują się, znakiem, na którym wypisane są hasła najświętsze dla Polaków: „Bóg - Honor - Ojczyzna”.

 

- Rola Strzelców jest zasadnicza, rola młodych patriotów jest zasadnicza, bo to również dotyczy harcerzy, dotyczy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli tych wszystkich ochotniczych formacji, które budują i kształtują patriotyzm, i których siła jest zarówno wewnętrzna, ponieważ oddziaływają na siebie nawzajem, jak i zewnętrzna, bo oddziaływują na swoich rówieśników, przenoszą to, co niestety przez lata okupacji niemieckiej, sowieckiej, komunistycznej zostało zdruzgotane i zniszczone w Polsce, czyli etos służby bezinteresownej przyporządkowanej wspólnocie, jaką jest naród, jaką jest państwo - podkreślał minister Jan Józef Kasprzyk.

 

Komendant główny Związku Strzeleckiego podkreślał wagę tego wydarzenia jednocześnie dziękując Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wsparcie projektu i ufundowanie sztandaru.


Data sobotniej uroczystości została wybrana nieprzypadkowo. W nocy z 22 na 23 listopada 1918 roku zakończyła się bowiem zwycięska obrona Lwowa. Jak przypomniał komendant Związku Strzeleckiego Roman Burek: W walkach brali udział m.in. Strzelcy tamtej epoki. Przypominamy ten moment dlatego, że Jasna Góra była pierwszym miejscem w Rzeczpospolitej w okresie zniewolenia komunistycznego, gdzie przed Kaplica Matki Bożej, m.in. dzięki fundacji gen. Boruty-Spiechowicza, mogło powstać epitafium dedykowane Orlętom Lwowskim. Wtedy nie wolno było mówić o wolnej Polsce, ale tutaj, na Jasnej Górze, jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, zawsze byliśmy wolni, i tu o historii prawdziwej zawsze mówić wolno było. To niezwykle podniosła i ważna chwila dla Strzelców, którzy chcą być kontynuatorami spuścizny swoich dziadów i pradziadów”. „To jest takie nawiązanie – aby oddać hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę.

 

--

Związek Strzelecki powstał we Lwowie w 1910 roku z inicjatywy nielegalnego Związku Walki Czynnej, jako organizacja paramilitarna. Działał jednak legalnie na podstawie statutu zatwierdzonego przez władze austriackie, we Lwowie pod nazwą Związek Strzelecki, w Krakowie jako Towarzystwo Sportowe “Strzelec”. Kierowała nim Komenda Główna Związków Strzeleckich z siedzibą we Lwowie, z komendantem Józefem Piłsudskim i szefem sztabu Kazimierzem Sosnkowskim. Komendzie Głównej podlegały Komendy Okręgowe: w Krakowie (Galicja Zachodnia), Rzeszowie (Galicja środkowa) i Lwowie (Galicja Wschodnia) oraz Komenda Królestwa Polskiego i Komenda Zagraniczna. Organizacje strzeleckie działające w zaborze pruskim i Królestwie Polskim pozostawały w konspiracji.

 

Obecnie działający Związek Strzelecki jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939. Jego zasadniczym celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także m.in. krzewienie świadomości narodowej i kulturowej w oparciu o takie wartości jak: Bóg – Honor – Ojczyzna, działanie na rzecz wychowania obywatelskiego opartego na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wynikających ze wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego – Józefa Piłsudskiego.