31 października br. na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 94. rocznicy ustanowienia Grobu Nieznanego Żołnierza upamiętniającego wszystkich, którzy walczyli za naszą Ojczyznę.

 

Uroczystość rozpoczęło powitanie przybyłych gości przez dowódcę Garnizonu Warszawa gen. bryg. Roberta Głąba i odczytanie przez oficera Pułku Reprezentacyjnego WP historycznego Aktu ustanowienia Grobu Nieznanego Żołnierza. Po odczytaniu przez zastępcę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. Krzysztofa Króla listu od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka głos zabrał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

- Oddajemy hołd tym wszystkim, którzy od początku powstania naszej państwowości stali na straży niepodległości i honoru Rzeczypospolitej. Wyrażamy wdzięczność tym, którzy dla dobra ojczyzny potrafili poświęcić wszystko - powiedział minister Jan Kasprzyk.

 

Zwieńczeniem obchodów 94. rocznicy ustanowienia Grobu Nieznanego Żołnierza była ceremonia złożenia kwiatów na jego płycie oraz defilada Kompanii Reprezentacyjnej WP.

 

Tradycyjnie już po uroczystości na pl. marszałka Józefa Piłsudskiego jej uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą Jadwidze Zarugiewiczowej - symbolicznej matce Nieznanego Żołnierza.