W piątek, 27 września br., w Warszawie odbyły się obchody 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W uroczystości przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego wziął udział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Wśród obecnych byli także weterani Armii Krajowej i innych środowisk kombatanckich oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych, m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska i zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta.

 

Podczas uroczystości odczytany został list od prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Z przemówieniami okolicznościowymi wystąpili prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Leszek Żukowski oraz prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

 

Europa poddana władzy Hitlera nie znała równie wielkiego i silnego ruchu oporu. Kiedy zaś nadeszła chwila zrywu, przywódcy tajnych władz i żołnierze Armii Krajowej wyszli z podziemia, aby realizując akcję „Burza”, przyjąć wkraczających na ziemie polskie Rosjan w roli gospodarzy – napisał prezydent Andrzej Duda.

 

Po przemówieniach odmówiono modlitwę ekumeniczną, odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową. Na zakończenie uczestnicy uroczystości oddali hołd bohaterom polskiego podziemia czasu II wojny światowej, składając wieńce i wiązanki kwiatów przez pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

 

Polskie Państwo Podziemne – najbardziej rozbudowane podziemne struktury administracyjne i wojskowe w Europie – powstało 27 września 1939 r (istniało do 1 lipca 1945 r.). Tego dnia na rozkaz gen. Juliusza Rómmla została powołana konspiracyjna organizacja o nazwie Służba Zwycięstwu Polski, na czele której stanął gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. 27 września do konspiracji przeszedł także Związek Harcerstwa Polskiego, dając początek Szarym Szeregom.

 

Polskie Państwo Podziemne, nawiązujące do tradycji podziemnego państwa z czasów Powstania Styczniowego, było fenomenem na skalę światową. Mimo panującego na ziemiach polskich bezwzględnego terroru, funkcjonowały wszystkie organa państwowe, zarówno cywilne, jak i wojskowe. Działał parlament, instytucje rządowe, funkcjonowała oświata, sądownictwo, rozwijała się kultura, organizowano formacje wojskowe. Była to szczególna walka o zachowanie ciągłości państwa i narodu.