W związku z tym, iż od wejścia w życie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych minęły już prawie 4 lata, Szef Urzędu pismem z dnia 30 stycznia 2019 roku ponownie zwrócił się do prezydentów 16 miast wojewódzkich oraz 33 miast wojewódzkich sprzed reformy samorządowej z 1999 r. z prośbą o informację na temat pomocy udzielanej beneficjentom ustawy na terenie zarządzanych przez nich miast.

 

Zbiorcze zestawienie lokalnych ulg dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych znajduje się pod tym linkiem.