4 marca br. w Rzymie odbyły się obchody upamiętniające 40. rocznicę śmierci Kazimierza Papée – legionisty II Brygady Legionów Polskich, wieloletniego Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej (1939-1958), przedstawiciela polskiego Rządu na Uchodźstwie (1958-1972). Na uroczystości zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ambasadę RP przy Stolicy Apostolskiej przybył Szef Urzędu Jan Kasprzyk wraz z delegacją złożoną z kombatantów, weteranów walk o niepodległość i działaczy opozycji antykomunistycznej.

 

Podczas pobytu w Watykanie złożono kwiaty na grobie papieża Piusa XI, wielkiego przyjaciela Polaków, który przed rozpoczęciem pontyfikatu był nuncjuszem apostolskim w Polsce w trudnych latach 1919 – 1921 m.in. podczas wojny polsko – bolszewickiej. Delegacja modliła się również przy grobie św. Jana Pawła II.

 

Na cmentarzu Prima Porta, gdzie pochowany jest Kazimierz Papée, Szef Urzędu przypomniał zasługi ambasadora.

W swojej służbie ten wielki żołnierz i wielki dyplomata „przenosił serce za przeszkodę” – mimo trudności, przeszkód politycznych, historycznych realizował swoją misję „i służył Rzeczpospolitej przez 33 lata jako ambasador, ale jednocześnie jako symbol ciągłości przedwojennych lat niepodległej Rzeczpospolitej z latami współczesnymi”. Pomimo komunistycznego zniewolenia Ojczyzny, Kazimierz Papée nadal "stał na straży niepodległości Polski, ponieważ nikt nie zwolnił go ze ślubowania i z przysięgi. Papee mundur dyplomaty nosił do samego końca. Chylimy dziś czoła przed tą postacią, która jest przykładem wierności, służby i niezłomności. – powiedział Jan Józef Kasprzyk.

 

W intencji Kazimierza Papée i Jego Małżonki Leonii Papée odprawiono również mszę świętą w polskim kościele pod wezwaniem św. Stanisława, którą celebrował kardynał Zenon Grocholewski. Na zakończenie poniedziałkowych uroczystości, w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej odbyła się konferencja poświęcona 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą, ze szczególnym uwzględnieniem trudnych lat, w jakich przyszło działać Kazimierzowi Papée.


---
Kazimierz Papée (ur. 1889 we Lwowie - zm. 1979 w Rzymie), żołnierz Legionów Józefa Piłsudskiego, polski dyplomata pełniący służbę m.in. na placówkach w Berlinie, Kopenhadze, Ankarze, Tallinie, Królewcu i Pradze, Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1932-1936, ambasador przy Stolicy Apostolskiej w latach 1939-1958, przedstawiciel polskiego Rządu na Uchodźstwie w Watykanie w latach 1958-1972. Podczas wojny informował o Stolicy Apostolskiej o sytuacji w Polsce, w tym także o Zagładzie Żydów. Nieustannie zabiegał u papieża Piusa XII o zajęcie jednoznacznego stanowiska wobec hitlerowskich okrucieństw. Od początku istnienia Komitetu Opieki nad Polskimi Cmentarzami Wojennymi we Włoszech angażował się w jego prace, dzięki czemu w 1964 roku doprowadził do zarejestrowania cmentarzy polskich żołnierzy we Włoszech jako własności kombatantów 2. Korpusu i ich następców. Odznaczony m.in.: Orderem Odrodzenia Polski (Krzyż Komandorski z Gwiazdą) oraz wysokimi odznaczeniami zagranicznymi, m.in. Czechosłowacji, Danii, Finlandii, Zakonu Kawalerów Maltańskich i Stolicy Apostolskiej.