Dziś w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe kpt. Janusza Grzymały-Wiewiorowskiego, który wraz ze swoją żoną śp. Druhną Hanną Szczepanowską był inicjatorem Mszy świętych w intencji Odbudowy Ducha Narodu Polskiego, odbywajacymi się w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

 

- Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu przy trumnie śp. Janusza Grzymały-Wiewiorowskiego za jego świadectwo wierności Bogu, Ojczyźnie, drugiemu człowiekowi. Dziękujemy Panie Januszu. O takich osobach mówi się - Wychowawca Pokoleń. Taki byłeś. Taki na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Dziękujemy Druhu Januszu za wszystko. - powiedział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Po Mszy świętej, która miała miejsce w kościele pw. św. Stanisława Kostki kondukt żałobny przejechał na Cmentarz na Starych Powązkach, gdzie śp. Druh Janusz Grzymała-Wiewiorowski spoczął w grobie rodzinnym.

 

Kpt. Janusz Grzymała-Wiewiorowski urodził się 1 marca 1929 roku w Warszawie. Od czerwca 1943 do lipca 1944 roku harcerz Szarych Szeregów w Obwodzie Żoliborz Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Łącznik „Zawiszaków” Hufca „Ziem Zachodnich”. Był członkiem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi. Na wieczną wartę Druh odszedł 24 grudnia 2018 roku.