5 listopada 2018 r. na placu przed Klubem Batalionowym w Zamościu odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wydarzeniu wziął udział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który podczas ceremonii odznaczył medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria” osoby szczególnie zaangażowane w działalność Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu: Jerzego Zacharowa, Marię Gmyz, Krzysztofa Gocha, Jana Radzika, Marka Siedleckiego, Andrzeja Szymańskiego i Tomasza Włodarczyka.

 

Przechodząc teraz obok pomnika Józefa Piłsudskiego, musimy pamiętać o nakazie wielkości - bo to jest zadanie dla każdego z nas współcześnie: budować wielką, silną Rzeczpospolitą, sięgać celów, które wydają się nie do osiągnięcia, nie być małym, być wielkim narodem! - powiedział podczas uroczystości Minister Kasprzyk.

 

Pomnik Marszałka stanął w miejscu istniejącego w latach 1933-1942 pomnika Naczelnika autorstwa Jakuba Juszczyka. Został on jednak zniszczony na rozkaz niemieckiego okupanta w sierpniu 1942 roku. Po kilkudziesięciu latach, w przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości, staraniem lokalnych działaczy, Marszałek powrócił na należne sobie miejsce.