2 listopada 2018 r. na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości państwowe w 93. rocznicę ustanowienia Grobu Nieznanego Żołnierza. W wydarzeniu wziął udział Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk. Dziś wspominamy tych wszystkich, którzy na przestrzeni ponad 1000-letniej historii Rzeczypospolitej bronili zawsze jej wolności, suwerenności, całości. Wspominamy tych wszystkich, których szlak bojowy wiódł przez miejsca upamiętnione na tablicach w Grobie Nieznanego Żołnierza – powiedział Minister Kasprzyk oddając hołd wszystkim tym, którzy walczyli za naszą Ojczyznę.

 

Pierwsze inicjatywy mające na celu stworzenie w Polsce miejsca upamiętniającego poległych zrodziły się w roku 1921. Rada Ministrów na posiedzeniu 25 stycznia 1925 r. na wniosek ministra spraw wojskowych gen. broni Władysława Sikorskiego uchwaliła, że Grób Nieznanego Żołnierza zostanie zlokalizowany w kolumnadzie Pałacu Saskiego. Za twórcę wybrano artystę rzeźbiarza Stanisława Ostrowskiego.

2 listopada 1925 r. do grobu złożono zwłoki bezimiennego żołnierza-ochotnika poległego podczas walk o Lwów, które sprowadzono wcześniej podczas specjalnej ceremonii. W czasie okupacji niemieckiej Grób Nieznanego Żołnierza był miejscem czczonym przez mieszkańców, którzy oddawali mu cześć poprzez gest uchylenia czapki. Czasem, z narażeniem życia, składano na jego płycie kwiaty. 28 grudnia 1944 r. oddziały niemieckie wycofujące się z Warszawy wysadziły w powietrze Pałac Saski. Budynek został zniszczony, ale Grób Nieznanego Żołnierza ocalał pomimo poważnych uszkodzeń. Tuż po wojnie, w roku 1946 został odbudowany i ponownie odsłonięty.