To już szósta odsłona projektu "Kino Weterana". 10 października br. Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk zaprosił naszych podopiecznych do wspólnego oglądania Dywizjonu 303 w reżyserii Denisa Delicia.

 

Dywizjon 303 powstał z myślą o młodych odbiorcach, by upowszechnić wiedzę historyczną na temat udziału polskich lotników w Bitwie o Anglię oraz zachęcić do sięgnięcia po powieść Arkadego Fiedlera, na podstawie której powstał scenariusz filmu. W zamyśle jego twórców było wierne oddanie realiów II wojny światowej i złożenie hołdu pilotom, których umiejętności szły w parze z wielkim patriotyzmem.

 

Tym razem na widowni zasiedli równie wymagający - co młodzież - widzowie: weterani walk o niepodległość RP, świadkowie wydarzeń z okresu II wojny światowej. Podkreślił to, witając przybyłych, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: 

 

Jest to film poświęcony naszym lotnikom walczącym o niebo nad Wielką Brytanią w 1940 roku. Powstał on w oparciu o książkę „Dywizjon 303”, która była już Państwu znana w okresie okupacji niemieckiej, gdyż egzemplarze tej książki wydane na emigracji trafiły również do okupowanego kraju i napawały dumą i siłą żołnierzy, walczących w szeregach Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Dziś zobaczymy film, który powstał nie tak dawno, zatem stworzony został przez młodych ludzi. Mam nadzieję, że Państwo, jako weterani, jako świadkowie historii będziecie najlepszymi recenzentami.

 

Zależało nam bardzo, aby kombatanci mogli ten film zobaczyć, zderzyć ekranizację z własnym wyobrażeniem, czy też posiadanymi relacjami, gdyż wielu spośród Państwa miało i utrzymywało kontakty i znajomości z tymi, którzy walczyli w 1940 roku w ramach dywizjonów lotniczych, broniących Europy przed narodowo-socjalistyczną niemiecką III Rzeszą - powiedział Jan Józef Kasprzyk i zaprosił do wspólnego seansu.

 

Projekt "Kino Weterana" jest realizowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.